Commentaar (Bouzerda)

logo-idW-oud

 

COMMENTAAR (Bouzerda)

Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van Abdoulmouthalib Bouzerda. Ik neem aan u ook niet. Hij blijkt de voorzitter te zijn van de nog steeds bestaande Arabisch Europese Liga (AEL). De club die we kennen toen Abou Jahjah nog voorzitter was. Onlangs was Bouzerda gast bij Knevel en Van de Brink. Hij ging in debat met Naftaniel van het Cidi over het plaatsen van een door de rechter verboden cartoon op de website van de AEL. De cartoon is van een stuitende valsheid, suggererend dat de joden de Holocaust zelf georganiseerd hebben. De cartoon werd geplaatst, zo betoogde Bouzerda, om de dubbele moraal van de Nederlandse rechtspraak aan te tonen. De Deense Mohammed cartoons, die beledigend zijn voor Moslims mogen wel, deze cartoon, die beledigend is voor Joden mag niet.

Laat ik helder zijn. Wat mij betreft heeft de rechter gelijk. De Deense cartoons hebben, weliswaar uitvergroot, een directe relatie met de werkelijkheid. De verboden cartoon heeft dat op geen enkele wijze. Het is gewoon een uitdrukking van antisemitisme. Onder het mom van een juridische kwestie wordt klip en klaar antisemitisme verkocht. Daar moeten we als rechtstaat niet intrappen. Dat het daar Bouzerda ook helemaal niet om gaat, werd in het gesprek glashelder.

Het komt zelden voor, maar ik was door de woordenwisseling met deze voorzitter geschokt. Koel, hooghartig, geen greintje compassie met Naftaniel die de gevoelens van vele Joden onder woorden probeerde te brengen. Integendeel, heel de anti-zionistische propaganda werd gespuid zonder enige ingrijpen van Knevel of Van den Brink. Dat mag hun zonder meer kwalijk genomen worden. Je mag toch verwachten dat zij of hun redactie zich terdege op een dergelijke ontmoeting hadden voorbereid. Dan hadden zij in de visie van de AEL het volgende kunnen lezen: ´We verwerpen het Zionistisch project in Palestina en we roepen op tot het ontmantelen van de zionistische entiteit en het vestigen van een verenigd Palestijns democratische staat in heel historisch Palestina. Een staat waar Arabieren en Joden vreedzaam kunnen samenleven en genieten van gelijke rechten zonder enige vorm van discriminatie. Dit is inclusief de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke huizen met compensatie. Tot zo’n oplossing in praktijk wordt toegepast, zullen we het verzet tegen de Zionistische bezetting van Palestina steunen.´(punt 11 visie)

Ik weet niet of de AEL door veel Nederlanders en nieuwe Nederlanders gesteund wordt. Uit onderzoeken is bekend dat er nogal wat van oorsprong migrantenjongeren op ongeveer dezelfde manier over Israël en de joden denken. We maken ons ongerust over de opkomst van Wilders. Ik maak mij ongerust over deze min of meer onder de grond levende ideeën. Bij Knevel en Van den Brink kwamen deze onfrisse ideeën in de persoon van Bouzerda even boven tafel. Laat het een aansporing zijn om hem, zijn club en vooral zijn ideeën krachtig te weerspreken. Als die niet aangepakt worden, zijn we nog lang niet van Wilders af.

AP