Laudatio

logo-idW-oud

 

LAUDATIO

van de Evangelisch-theologische Faculteit van de Universiteit Praag voor haar vrienden en wie zich solidair hebben betoond

Geachte Dr. Kohlbrügge, beste Hebe,

Ik ben heel blij dat ik U hier vandaag persoonlijk met Uw verjaardag kan feliciteren.
Ik ben een van die véle mensen, wier leven U diep en principieel veranderd hebt.
Ik heb in 1982-83 in Amsterdam aan de UvA theologie gestudeerd en dat heeft mijn hele leven grondig beïnvloed – ik leef tot op vandaag van die inspiratie en van de contacten van destijds. Niet alleen in zaken van geleerdheid en praktijk van het kerkelijke leven, maar ook in persoonlijk opzicht van hoe vrijheid én solidariteit bijeen horen, hoe waarheid én liefde, gerechtigheid én genade gestalte kunnen krijgen in de internationale én oecumenische context.
In Uw memoires (Twee maal twee is vijf) legt U er grote nadruk op dat het menselijk leven door relaties bestaat – géén ‘ik of jij’, maar ‘ik én jij’ … of eigenlijk ‘God én jij én ik én de wereld’. Zó kunnen mensen in vriendelijkheid én solidariteit elkaar ontmoeten en samen leven, over alle grenzen heen; als vrienden en naasten, naar Gods beeld en gelijkenis.
Dat hebben we in Uw leven – Uw woorden en daden; in Uw vriendelijke, kritische woorden én solidaire daden – herkend en dat waarderen we zeer.
Onze Praagse theologische faculteit (ik zeg onze, dat betekent ook Uw, omdat U ‘onze doctor’ bent) kent voor het waarderen van vrienden en solidaire naasten een erepenning, die in het Latijn heet: Facultas theologiae evangelicae amicis solidaribusque suis.
Ik wil U graag vandaag deze penning overhandigen als teken van onze erkenning en van onze dankbaarheid.

Utrecht, 4 april 2009, Prof. Dr. Martin Prudky