Vertalersdag 16 mei

Het Eep Talstra Centre for Bible and Computing (ETCBC) is in samenwerking met de Societas Hebraïca Amstelodamensis (SHA) begonnen met het vertalen van het boek Exodus. De eerste proeven daarvan worden gedeeld met een bredere groep op de Vertalersdag van de Dirk Monshouwerstichting, met een dubbel doel. Voor deelnemers een unieke kans om kennis te maken met deze werkwijze van vertalen met behulp van de computer, voor de vertalers gelegenheid om feedback te krijgen. Dr. Piet van Midden en dr. Joep Dubbink, die beide meewerken aan het project, zullen uitleg geven en er is alle ruimte voor discussie over de eerste proeve, Exodus 10.
Datum: vrijdag 16 mei 2014, van 10.30-15.00 uur (koffie vanaf 10.00 uur)
Plaats: Vrije Universiteit, Amsterdam (hoofdgebouw, bestuurskamer, 2e etage)
Kosten: nog te bepalen (incl. lunch?)
Opgave: monshouwerstichting@gmail.com