Nuances graag

logo-idW-oud

 

NUANCES GRAAG

Prins Claus zei eens in een toespraak: ‘Ik heb verschillende loyaliteiten. Ik voel me wereldburger en ik voel me Europeaan, en ja, dan voel ik me ook nog Nederlander.’ Hij voelde zich verbonden met, wilde trouw zijn aan zijn menszijn, zijn Europeaan zijn en tenslotte zijn Nederlander zijn. Het was in die dagen, toen wij voor het eerst Maxima van nabij konden zien en horen als een vrouw met verschillende loyaliteiten, n.l. aan Willem Alexander, aan democratie en mensenrechten én aan haar vader. Zij stond voor de moeilijke beslissing, rangorde in die loyaliteiten aan te brengen en dat heeft zij moedig gedaan. Maar dat was ook pijnlijk. Juist die spanning, waarin zij stond, maakte haar herkenbaar en geliefd!

Ik moest daar op een gegeven moment aan denken, toen ik het Commentaar van AP gelezen had over Loyaliteit. Niet meteen! Nee, ‘Ik zeg mijn abonnement op!’ was mijn eerste gedachte; ik was ziedend! Toch heb ik toen eerst maar even tot 40 geteld, tot 10 was niet voldoende. En vervolgens liet ik het dágen liggen, want A(t) P(olhuis) ploetert immers al bijna een kwart eeuw op de bikkelharde grond van Rotterdamse probleemwijken? Als weinig anderen uit de IdW-kring weet hij denk ik wat daar speelt.

Toch even een paar zinnen uit zijn stuk, die mij deden steigeren: ‘Wilders gooide de knuppel in het hoenderhok’. Dat is veel te veel eer voor die man! Het gezegde drukt immers waardering uit voor wie eindelijk zegt waar het op aan komt temidden van al die lieden, die maar wat zitten te kakelen. Maar W. kakelt zelf als een kip zonder kop.

‘Feit is wel dat 60% van de Nederlandse bevolking hem begrijpt.’ Het lijkt wel of je de Telegraaf leest i.p.v. In de Waagschaal! Wat ís dat dan voor een ‘feit’? Het gaat om een interpretatie van gegevens op basis van peilingen, waarvan de betrouwbaarheid niet zelden dubieus is. Trouw sprak gisteren met Christine Carabain, die vandaag promoveert op een onderzoek naar de houding van Nederlanders t.o.v. moslims. Zij zegt o.m. dat nuance niet meer populair is. ‘Alles moet tegenwoordig makkelijk in oneliners te vangen zijn. Maar dat leidt tot verwrongen beelden en in dit geval van moslims tot onnodige negativiteit.’ Nuances, daar gaat het om. Maar daar moet je bij W. niet mee aankomen. Ik kom er bij AP wel mee aan!
Wat bij mij de deur dicht deed (bijna dus!), was het slot waarin hij zegt, er –samen met die 60% – op te hopen, dat Albayrak haar Turkse paspoort zal inleveren om aldus ondubbelzinnig haar loyaliteit met de Nederlandse samenleving uit te spreken. Maar heeft zij die loyaliteit al niet jarenlang overtuigend bewezen? Hier speelt de vooronderstelling, dat je maar op één manier ten volle je loyaliteit zou kunnen aantonen n.l. door het inleveren van je tweede paspoort. Zolang je dat niet doet, ben je onbetrouwbaar. Dat is belachelijk! En die vooronderstelling heeft te maken met het gif van Wilders, het wantrouwen.

Zou het werkelijk de integratie van de nieuwe Nederlanders ten goede komen als zij hun tweede paspoort gingen inleveren? Wanneer zij geïntegreerd zíjn, zoals Albayrak, Aboutaleb, Arib en talloos vele anderen en zó een goed voorbeeld geven, is het gebaar overbodig, en als zij ertoe opgeroepen of geprest worden, zou dat juist niet averechts werken?

Er zijn ongetwijfeld gigantische problemen in de wijken in de bedrijven(!) enz. Maar de integratie zal hoe dan ook van twee kanten moeten komen. Dat hoef ik AP niet te vertellen. Maar juist daarom zullen we geen duimbreed mogen toegeven aan de neiging tot zwart-wit en of-of denken en spreken, doch steeds weer moeten blijven zoeken naar de nuances.

Paul Pettinga