De boom des levens (meditatie)

logoIdW

De droom van het kruishout

 

In ‘De droom van het kruishout’, één van de oudste Engelse christelijke teksten, krijgt de dichter een visioen waarin hij een boom ziet die uit zijn rechterzijde bloedt. De boom gaat spreken en vertelt hoe Christus op hem gekruisigd werd en hoe de nagels waarmee Christus gekruisigd werd ook hem diep verwondden. Uiteindelijk wordt ook de boom geveld, begraven en opgewekt.

In zijn lied ‘There in God’s garden stands the tree of wisdom’ heeft de Engelse dichter Erik Routley (1917-1982) deze droom verweven met de spirituele traditie dat het kruis van Christus gemaakt is van de levensboom uit het paradijs. In zijn lied vloeien de paradijsboom, het kruis en Christus inéén. De beelden die Routley in zijn lied gebruikt om het lijden uit te drukken zijn beelden die bij bomen horen: maretak, braamstruiken. De bladeren van de boom geven genezing (Openbaring 22:2). Het lied is geen ecologisch pamflet, maar verbindt wel mensenwereld en natuur met elkaar. Ik maakte deze vertaling van zijn lied:

 1. Jij, paradijsboom, boom van alle wijsheid,
  boom van ontferming, boom van grote schoonheid.
  Jouw blad geneest de waanzin van ons leven,
  heelt onze dwaasheid.

  2. Jouw naam is Jezus, jij draagt onze zonden.
  Zie, onze zelfzucht heeft jouw stam geschonden.
  Door loof en takken woekert onze hoogmoed,
  voedt zich met doodsbloed.

  3. Doornen verstikken al je levensstromen,
  woede en afgunst hebben je doorstoken.
  Maar zie, jij leeft, jouw stam geeft jonge loten,
  bloeit voor Gods ogen.

  4. Jij spreidt je takken, een gebaar van zegen
  spreekt: ‘kom, vermoeide, rust zal ik je geven.
  Ik droog je tranen, niets heb je te vrezen,
  jij wordt genezen.’

  5. Hier in jouw schaduw ben ik vrij en veilig.
  Laat mij hier blijven, deze grond is heilig.
  Mijn hart vindt rust na jaren eenzaam zwerven,
  hier wil ik sterven.

  6. Dank, boom van God, voor wat jij hebt geleden.
  Dank voor jouw wijsheid, liefde, kracht en zegen.
  Jij toont de toekomst van het mens’lijk leven:
  bloeien in vrede.

Het lied kan het beste gezongen worden op de melodie van ‘Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen’. In het Liedboek 2013 staat die melodie bij nr. 587.

Coen Wessel