Verbod op ritueel slachten

logoIdW

 

VERBOD OP RITUEEL SLACHTEN

Tot voor kort was er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een verbod op ritueel slachten, want alleen PVV, Groen Links, SP, D66 en uiteraard de Partij voor de Dieren waren voor. Maar nu is die meerderheid er wel want de PvdA is om. In NRC-Handelsblad van 8 april jl. legt het PvdA-kamerlid Tjeerd van Dekken uit waarom: de PvdD heeft gezegd dat bij de rituele slacht door moslims verdoving wel mag worden toegepast. Bij de joodse rituele slacht is verdoving vooraf niet toegestaan. Dat komt erop neer dat de PvdA bereid is de joodse gemeenschap in ons land in grote moeilijkheden te brengen. Van Dekken houdt overigens nog wel een slag om de arm: hij wacht met zijn definitieve ja tot hij de tekst van het wetsvoorstel heeft kunnen bestuderen.

Ik heb goede redenen om te denken dat vrijwel de hele joodse gemeenschap een verbod op ritueel slachten ervaart als de boodschap: jullie kunnen beter maar vertrekken uit Nederland. Want de Joden hebben ervaring met hun vijanden. Wel verbood Zwitserland in 1893 ritueel slachten en Noorwegen volgde in 1930, zoals Zweden in 1937, maar Nazi-Duitsland verbood het ritueel slachten onmiddellijk, later ook in alle landen die het in WO II wist te bezetten.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is voor het verbod, maar de Encyclopaedia Judaica noemt in kolom 1341 van deel 14 een hele rij Britse en Duitse artsen van naam die er geen enkel bezwaar tegen hebben. Ik vroeg onlangs een dierenarts die tot mijn kennissen behoort om zijn mening. Hij was het er met zichzelf niet over eens: hij hield er rekening mee dat het bij schapen pijnloos zou kunnen, maar bij koeien niet, gezien de dikke huid van hun nek. Er worden in de bijbel vaak schapen en duiven geofferd.

Op het ogenblik waarop ik dit schrijf is er nog geen wetsvoorstel, en als dat er komt moet er nog over gestemd worden, door de Tweede Kamer en door de Eerste. Maar stel nu eens dat dat verbod er wel komt, wat dan? Toen ritueel slachten in Zwitserland verboden werd lieten bij mijn weten de Joden daar ritueel geslacht vlees uit Straatsburg komen. Als dat verbod er komt in ons land zouden de Joden ritueel geslacht vlees uit Duitsland kunnen laten komen. Daar komt zo’n verbod voorlopig echt niet.

En de Protestantse Kerk in Nederland? Wij zouden in dat geval de transportkosten voor onze rekening kunnen nemen. Want je weet je met het volk Israel verbonden of niet.

A.A.Spijkerboer