Van de redactie

logoIdWHet begon eind maart met een post op facebook van Marcel Poorthuis. Het gevolg was een snel aanzwellende discussie over het fenomeen ‘de Amsterdamse School’ – haar status en verdiensten, de blinde vlekken en de inmiddels verschoven fronten. Het bleek ook ‘nu de pioniersgeneratie van de Amsterdamse school van bijbeluitleg zo langzamerhand hoogbejaard is of is heengegaan’ een gevoelige snaar te raken. Menigeen mengde zich in de discussie, al ging die (alleen al vanwege het medium) ook weer aan velen voorbij.

Op maandagmiddag 25 juni jl. werd op initiatief van de Nieuwe Bijbelschool in de Nieuwe Poort te Amsterdam een life-debat gehouden waaraan verschillende mensen – stemmen uit de discussie en van daarbuiten – deelnamen. Dit nummer maakt u getuige van het levendige gesprek dat daar die middag plaatsvond, de opzet en volgorde van artikelen is gelijk aan die van het debat. Omdat uit de aard der zaak alle betrokkenen ‘minnaars van het geschreven woord’ zijn, bleken de sprekers direct bereid hun bijdragen ook beschikbaar te stellen voor ons tijdschrift – waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Opnieuw een themanummer dus met extra pagina’s – slechts een aantal vaste rubrieken kon worden gehandhaafd.

Viel dit debat aan het begin van de zomer, aan het einde daarvan, op 23 augustus jl. was het opnieuw raak in Amsterdam. De viering van zeventig jaar Wereldraad van Kerken in de Nieuwe Kerk was werkelijk een hoogtepunt. Veelkleurig, meertalig, een dankbare toon maar tegelijk ook zelfkritisch en met oog voor het veranderde tijdsgewricht waarin we nu leven. De twee woorden die bij alles wat gezegd werd het langst resoneerden en als djembé-ritme met me meegingen, waren de allittererende begrippen ‘justice and joy’.

Met het oog op het nieuwe kerkelijke seizoen dat we tegemoet gaan, neem ik daarom (in vertaling) graag twee fraaie ‘blessings’ op waarmee de dienst in de Nieuwe Kerk besloten werd:

Dat God ons zegene met onvrede over goedkope antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties – zodat we werkelijk leven van binnenuit…
Dat God ons zegene met genoeg dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld – waar anderen claimen dat dat niet kan…

Peter Verbaan

(In de Waagschaal, jaargang 47, nr. 9. 8 september 2018)