Van de redactie

logo-idW-oud

Van de redactie

Op 31 juli overleed Anne Vlieger, predikant, 58 jaar oud. Jaren geleden was hij lid van onze redactie en wie zijn artikelen las begreep dat hij onafhankelijk was en nooit modieus. Iemand die hem heel goed gekend heeft noemde hem vrijmoedig en dat is een rake karakteristiek. – Wij gedenken Anne Vlieger met dankbaarheid.

In nr. 8 schreef Teunard van de Linden een artikel waarin hij reageerde op Carel Ter Lindens Wandelen over het water. Wij zijn blij mèt en eerlijk gezegd een beetje trots òp, de artikelen in dit nummer waarin we ingaan op Teunard van der Lindens vragen. – Zó kun je tenminste met elkaar praten!

Jan Terlouw? Ja, hij is het, de oud-minister – ons volk wordt de laatste jaren geteisterd door de ene opwinding na de ander, en dan is de nuchtere taal die Terlouw spreekt een weldaad.

Dit nummer is boordevol en ik moet het kort maken. Ik meld alleen nog dat Hinrich Stoevesandts Weerloze waarheid, dat wij in vijf afleveringen zullen publiceren, als één geheel verschenen is in het Duits, namelijk in het in juli verschenen nummer van het Zeitschrift fûr Theologie und Kirche, jaargang 102, blz. 204-225, een uitgave van Mohr-Siebeck in Tübingen.

A.A. Spijkerboer