25 januari 2011 Karel Deurloo 75 jaar

logoIdW

 

25 JANUARI 2011 KAREL DEURLOO 75 JAAR

Dat betekent: 30 jaar bijbelse theologie van Amsterdam naar Praag.

Eerst 10 jaar door “een scheur in het gordijn”.1

Nu al weer twintig jaar via openbare colleges en boekvertalingen.


‘Waar haalt die jongen het vandaan? Het antwoord is: van Miskotte en van Breukelman’, schreef Nico Bouhuijs in de feestbundel ter gelegenheid van Karel Deurloo’s zestigste verjaardag.2 Karel Deurloo was een goede leerling en werd op zijn beurt een goede leraar van de Bijbelse theologie. In 1975 in Amsterdam en in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook in Praag. Later kwam daar Cluj in Roemenië bij.

De scheur in het gordijn werd groter en groter tot het hele gordijn viel. In Roemenië en Tsjechië werden en worden zijn publicaties vertaald. Eind 2009 ontving Karel daarvoor een eredoctoraat in Praag. In zijn dankwoord refereert de “jonge” doctor aan zijn jarenlange betrokkenheid bij de theologie in Praag en vat hij zijn gedachten over het geheim van de Godsnaam nog eens samen. Ter ere van zijn 75ste verjaardag en omdat Sjema Jisrael niet vaak genoeg kan klinken, drukken we deze ‘allocutio promovendi’ hier af.

Of er nog meer van de bijbelse theologie zal worden doorgegeven, nu Karel Deurloo door een herseninfarct gehinderd is, hangt ook af van giften aan de Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa die tot nu toe het Colloquium Biblicum en de Tsjechische (én Hongaarse!) vertalingen van Karels werk subsidieerde.

Karel Deurloo is zelf te bescheiden om op de voorgrond te treden. Wie echter meent dat dit licht niet onder de korenmaat moet blijven, maar verspreid mag worden ter stimulering van eigen bijbelstudie, kan helpen door te testeren of te doneren aan de SKGO, waarvan Karel vijftien jaar bestuurslid was.3

Hans P. van der Horst

Auteur is emeritus predikant (PKN) en bestuurslid van de Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa

1 Klaas van der Horst Een scheur in het gordijn. Protestantse kerkelijke Nederlands-Tsjechische contacten 1959-1989, EMAN, Heršpice 1998

2 Nog dichter bij Genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo, Ten Have, 1995

3 Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa, Pastoorsbiest 27, 5831 HJ Boxmeer rek 1087.55.940