Gebed

logo-idW-oud

 

GEBED

Heer onze God
nu wij aan Israël denken
aan zijn bestaan
zijn uitzonderlijkheid
aan zijn toekomst
voor de dag van morgen
bekennen wij U
dat de wereld het maar moeilijk kan verdragen
dat U dit volk zozeer ter harte gaat
dat Gij wel onlosmakelijk
met hem verbonden moet zijn
ook uw afkeer, uw toorn
zou dat voortkomen uit liefde
en blijken niets anders te zijn dan gekwetste liefde
wij zien het aan
ergeren ons
of gaan er schouderophalend aan voorbij
maatstaven als goed en slecht
leggen meer gewicht in de schaal
dan een god die blijft vasthouden
aan een eenmaal gegeven woord
want dat doet niemand
bewijst Gij uw volk een dienst
nu het een eigen staat is
of hebt Gij hem in een klapnet gebracht
zo van alle kanten in het nauw
dat het zich gedraagt
als een brullende leeuw
het verzet tegen uw liefde
zal dat ooit breken
het zit ons allen in het bloed
eigengereid te denken en te handelen
moet de Messias Israëls zelf
de tastbare vrede zijn
zoals hij dat al eerder was
Heer onze God
schep Gij een nieuwe wereld
en verlos Israël van heel zijn beklemming.

S.L.Schoch (mei 2008)