Van de redactie

logo-idW-oud

VAN DE REDACTIE

Ons blad wordt niet alleen ijverig gelezen, maar het doet ook lezers in de pen klimmen, anachronistisch gezegd. Dat geldt in dit nummer uitdrukkelijk voor de artikelen van Kune Biezeveld, die op At Polhuis reageert; voor Gerrit de Kruijf, die op De Jong terugkomt. Ook wel voor Maarten den Dulk, Jan Bruin en Hans van der Horst, die tot hun bijdrage kwamen naar aanleiding van de thematiek en het gestelde in vorige nummers.

We zijn er met het tweede deel van het referaat van Hinrich Stoevesandt: ‘Weerloze waarheid’ in de vertaling van Spijkerboer. Het gaat hier over ‘de theologie van de religies’ en de scepsis, die de auteur hier aan de dag legt, kunnen we delen. Het is belangrijke stof, zouden we denken.

Henk Lensink komt met een boeiend stukje over ‘Wim Duisenberg en Israël’ en J. Bos vroegen we of hij voor ons iets zou willen schrijven over de democratie. Dat deed hij op heldere wijze. Snijders licht ons in over het Liedboek als export-artikel. Interessante informatie. Dan zijn er boekbesprekingen van Jantine Nierop en Bernard Prakke en verder de vaste rubrieken: Meditatie, Tussen, Zomaar en Commentaar

We geven, op veler en herhaald verzoek, enige personalia van de scribenten voorzover zij niet bij de redactie of de medewerkers horen en hopen daarin voortaan niet te veel steken te laten vallen.

Dit keer dan:
Kune Biezeveld is docente dogmatiek en vrouwenstudies in Leiden;
Maarten den Dulk, emeritus-hoogleraar, eveneens in Leiden;
Henk Lensink, emeritus-predikant te Amsterdam;
J. Bos, Amersfoort, is lid van de ‘Protestantse Werkgemeenschap in de PvdA’;
Jan Bruin, directeur regionaal dienstencentrum PKN te Zaandam;
Hans van der Horst, emeritus-predikant te Boxmeer;
Jantine Nierop, a.i.o te Leiden;
L.A. Snijders, emeritus-predikant te Oosterbeek;
Hinrich Stoevesandt, emeritus-hoogleraar te Bazel en een van de vroegere secretarissen van Karl Barth.

Tenslotte: Joop de Boer heeft als lid van onze redactie bedankt. Hij is na zijn VUT van Maassluis naar Vlissingen verhuisd, waar hij ook eerder als predikant heeft gewoond en gewerkt. Enkele jaren was hij een gewaardeerd redactielid.

En: Men kan ‘In de Waagschaal’ sinds enige tijd ook raadplegen op de website: www. Karl Barth.nl. -of er anderen naar verwijzen. We gaan met onze tijd mee. U ziet het.

Rens Kopmels