‘Het probleem is niet de religie maar het misbruik van de religie’?

logo-idW-oud

 

‘HET PROBLEEM IS NIET DE RELIGIE, MAAR HET MISBRUIK VAN DE RELIGIE?’

In dit nummer wordt de stelling besproken, die door de regering en anderen in het religiedebat betrokken wordt. Deze stelling is: „Het probleem is niet religie, maar het misbruik van religie om haat en intolerantie te verspreiden.” Een mooie stelling, omdat als die waar is, de Islam, maar ook het Christendom zelf prettig buiten schot blijven. Het probleem zit dus niet in de religie maar in mensen die er misbruik van maken. Geweld is misbruik van de religie. In de redactie van In de Waagschaal spraken we over deze stelling. Het lijkt ons de moeite waard deze stelling te beproeven. Klopt de stelling of dient zij gefalsificeerd te worden. De vraag naar het geweld, juist ook in ons religieuze denken, moet telkens opnieuw gesteld worden. Dan gaat het niet alleen om de vraag of er openlijk of verborgen over geweld gesproken wordt. Ook als er verheven over de mens gesproken wordt, kan geweld op de achtergrond meespelen. Heeft religieus spreken niet per definitie geweld in zich? Om deze vragen gaat in dit nummer.

Aan de auteurs die in dit nummer reageren is gevraagd of zij het met deze stelling eens of oneens zijn.
Een korte introductie van de auteurs en de reden waarom zij gevraagd zijn.

Sam Janse is predikant. Hij schreef een boek over het geweld in Christendom en Islam.

Herman Noordergraaf is hoogleraar diakonaat aan de Protestantse Universiteit. Hij is betrokken bij Kerk en Vrede.

Lucien van Liere is gepromoveerd op een studie ´Geweld, genade en oordeel´. Hij heeft in Indonesië gewerkt.

Wouter Klouwen is predikant. Hij is gepromoveerd op o.a. de theologie van Karl Barth. Hij is lid van de redactie van IdW.

At Polhuis