Commentaar (Hoofddoekjes)

logo-idW-oud

 

COMMENTAAR – Hoofddoekjes

Jacques Chirac, president van de Franse Republiek, heeft in een lange rede een wet aangekondigd die het moslim-meisjes onmogelijk zal maken in het openbaar onderwijs een hoofddoekje te dragen. Eerst zingt hij uitvoerig de lof van Frankrijk: ‘In onze Republiek worden de onderlinge verschillen gerespecteerd. Hierdoor wordt Frankrijk overal in de wereld erkend als het vaderland van de rechten van de mens’. Na nog veel meer van dergelijke verheven woorden wordt duidelijk waar hij heen wil: ‘Geen enkele Franse burger mag aanleiding hebben te denken dat een vertegenwoordiger van het openbaar gezag hem voortrekt of juist achterstelt op grond van persoonlijke overtuigingen’. Daarop moeten de kinderen op school voorbereid worden: ‘In alle eer en geweten vind ik dat het dragen van kleding of tekens die opzichtig blijk geven van een geloof verboden moeten worden op de openbare school. Het is duidelijk dat daarvoor een wet nodig is’.

Dat betekent dat christelijke kinderen geen kruisje mogen dragen, Joodse jongens geen keppeltje en moslim-meisjes – daar gaat het natuurlijk om – geen hoofddoekje. Het is mij volstrekt duister waarom die moslim-meisjes op school geen hoofddoekje mogen dragen. Het zal niet zo vaak voorkomen, maar het is niet ondenkbaar dat een leerkracht zo’n meisje voortrekt of achterstelt omdat ze een moslim is. Maar als ze dat is, weet die leerkracht toch óók al als ze geen hoofddoekje draagt?

Het lijkt me onjuist wanneer een moslim-vrouw die rechter is geworden tijdens een zitting een hoofddoekje draagt. Rechters moeten er zo onpartijdig mogelijk uitzien en daarom moeten rechters ook geen keppeltjes of kruisjes dragen tijdens een zitting. Maar wanneer je nog naar school gaat zijn dergelijke problemen nog niet aan de orde.

In ons land mogen moslim-meisjes in het onderwijs geen niqaab dragen, die het hele gezicht bedekt. Daar ben ik het mee eens, want je gezicht onzichtbaar maken is in strijd met de aard van het onderwijs: leerlingen en leraren moeten elkaar kunnen zien. Anders wordt er niet veel overgedragen. Maar hoofddoekjes? Sommige staan heel leuk, al denk ik ook wel eens: – Jij zou er veel meer van kunnen maken! – Het wil me voorkomen dat je meer hoofddoekjes ziet nu de stemming na 11 september 2002 in ons land meer anti-islam geworden is. De moslims op één hoop drijven, zodat ze zich schrap gaan zetten, is wel het domste dat we kunnen doen.

En een kruisje dragen? Niet doen! Ons is wel gezegd dat we ons kruis op ons moeten nemen, maar óf we dat doen blijkt uit ons gedrag. Een kruisje op de revers van je jasje of aan een kettinkje om je hals is daarbij alleen maar hinderlijk.

AAS