Welkom In de Waagschaal

logoIdW

 

Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.
Johannesdag in Den Bosch

logoIdW

 

19 MEI: JOHANNESDAG IN DEN BOSCH

Op donderdag 19 mei houdt In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek een studiedag over De boodschap van Johannes voor abonnees en andere belangstellenden in de protestantse Grote Kerk van Den Bosch.

  • Hoofdsprekers zijn dr. Arjan Plaisier, predikant en docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, en ds. Sytze de Vries, dichter en auteur van het Johannesboek Van liefde gesproken (Skandalon 2021).
  • In de middag is er een speciale rondleiding door Bossche Johannes-kathedraal, de Sint Jan.
  • Daarna zijn er workshops over aspecten van het Johannesevangelie, zoals
    • Coen Constandse – De Joden in het Johannesevangelie
    • Udo Doedens – De pedagogiek van Johannes en van de synoptici

U kunt zich aanmelden door € 25,= over te maken op NL25 INGB 0002620510 t.n.v. penningmeester In de Waagschaal te Rotterdam o.v.v. ‘Johannes’. Dit bedrag is inclusief lunch en rondleiding.

Datum: 19 mei 2022 • Tijd: 10.00 uur – 16.30 uur • Plaats: Grote Kerk Den Bosch, Kerkstraat 20 • Meer informatie: redactie@indewaagschaal.nl

De flyer kunt u voor verdere verspreiding hier downloaden.

Je moest God zo nodig doodverklaren. Maar is het er beter op geworden?

In gesprek met Freek de Jonge

 ‘Heren, kom verder!’, klinkt het hartelijk als de voordeur opengaat. De begroeting sluit naadloos aan bij de reden van ons bezoek aan Freek de Jonge. Kom verder is de titel van zijn laatste boek. Het is het eerste deel van zijn memoires en verhaalt over de middelbare schooltijd, theologiestudie en eerste jaren van het predikantschap van zijn vader. De theologen die zijn vader aanspraken, heeft Freek de Jonge voor dit deel ook zelf bestudeerd, met name Gerardus van der Leeuw en Karl Barth. Lees meer

De grondeloosheid van de democratie

logoIdW

De Duitse politicoloog Jan-Werner Müller, die doceert in Princeton en eerder boeken schreef over het populisme en over Carl Schmitt, publiceerde onlangs Democracy rules (Nederlandse vertaling: Wat is echte democratie?), een prikkelend en verhelderend boek over de liberale democratie. Müller onderzoekt wat de liberale democratie behelst en waarin zij zich onderscheidt van populistische ‘fake democracy’. Hij lardeert zijn betoog met tal van actuele en historische voorbeelden, maar dit doet niets af aan de samenhang en helderheid van zijn analyse. Müller heeft een scherp oog voor het gebrekkige functioneren van de democratie en de terechte onvrede daarover. Toch concludeert hij aan het einde van zijn betoog dat het voorbarig is om van een crisis van de democratie te spreken. Het voortbestaan van de democratische regeringsvorm staat in het Westen (nog) niet op het spel. Lees meer