Welkom In de Waagschaal

logoIdW

 

Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.
God en gebed bij Grunberg

logoIdW
Arnon Grunberg is de meester van het verval. Zijn personages zijn meestal mensen met goede bedoelingen, die ze niet kunnen realiseren en verwachtingen, waarin ze teleurgesteld raken. Aan het begin van het verhaal lijken ze uitwendig gezien geslaagd: ze zijn rijk, gezond, hebben een relatie, een kind, hebben plannen en idealen. Maar gaandeweg wordt hun alles afgenomen, en hun idealen dragen eerder aan dat verval bij dan dat ze dit verval tegenhouden. Het geluk en de waarheid, en ook de liefde, glippen de hoofdpersonen tussen de vingers door. En uiteindelijk blijft het cynische residu van de waarheid over: dat de mens, als hem alles is afgenomen en hij in zijn nakie staat, helemaal niets voorstelt, niemand is eigenlijk. Ik denk wel eens: De functie die de alom gelezen en geprezen Grunberg nu vervult in onze cultuur werd vroeger ingevuld door de predikers en psychologen van de Nadere Reformatie en daarna. De ‘nieten’ van Schortinghuis kun je bij Grunberg ook vinden. Lees meer

Rowan Williams: een biografische introductie als begin van een leesverslag

logoIdW

In 2013 gaf Skandalon onder de titel Geloof in de publieke ruimte een vertaling uit van de verzamelde voordrachten, die Rowan Williams als aartsbisschop van Canterbury voor telkens weer een ander gehoor had gehouden over de volle breedte van de maatschappelijke thema’s die tijdens zijn episcopaat aan de orde waren. Hoewel ‘The death of Christian Britain’ zich in de afgelopen decennia niet minder versneld heeft voltrokken dan het vergelijkbare afsterven van het overgeleverde christendom bij ons, heeft de aartsbisschop als vertegenwoordiger van de established church en lid van het Hogerhuis een vanzelfsprekende positie in het maatschappelijk debat die wij ons moeilijk kunnen voorstellen. Tegelijk is de wijze waarop hij theologische dimensie op alle velden van het publieke leven veronderstelt en in zijn bijdragen meer indirect of meer direct articuleert, ook voor ons bijzonder instructief en vaak voorbeeldig. Lees meer