Welkom In de Waagschaal

logoIdW

 

Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.
De wereldwijde binnenkamer – afzondering als kans

logoIdW

Velen binnen en buiten de kerk tilden zwaar aan de verplichte afzondering ten gevolge van de Coronacrisis. De gebeurtenissen werden geduid als de verstoring van een gelukkig samenzijn door een lockdown, die mensen terugwierp op zichzelf. Deze impasse moest zo spoedig mogelijk worden hersteld door een nieuw, Coronabestendig gemeenschapsleven.

De afzondering tijdens de lockdown kwam gevaarlijk dicht bij het verlies van zin. Door te spreken van een ‘intelligente lockdown’ wist de overheid met succes de hoop op een ‘nieuw normaal’ levend te houden.

In het nu volgende wil ik het duidingsschema ‘gelukkig samenzijn – benauwend isolement – gemankeerd samenzijn’ vergelijken met een ander schema. Dit andere schema vertoont overeenkomsten met het eerste, maar verschilt doordat het afzondering en verlies van zin niet met elkaar laat samenvallen. Afzondering biedt in het tweede schema juist de mogelijkheid tot het verwerven van zin, doordat in de afzondering contact wordt gemaakt met God ‘die in het verborgene is’. Lees meer

Waarom Bonhoeffer naar Gandhi wilde – en uiteindelijk niet ging

logoIdW

Het studiejaar dat Dietrich Bonhoeffer van september 1930 tot juni 1931 in Amerika doorbracht is van grote, nauwelijks te overschatten betekenis voor zijn leven en denken geweest.1 Als hij op de boot stapt is hij 24 jaar oud, maar al wel gepromoveerd in de theologie en heeft hij zelfs ook al een tweede studie geschreven, die hem het recht geeft aan de universiteit van Berlijn als Privatdozent college te geven. Omdat hij nog geen predikant kan worden – daarvoor diende hij minimaal 25 jaar te zijn – maakt hij gebruik van de mogelijkheid een beurs aan te vragen om een jaar aan Union Theological Seminary in New York te studeren. Lees meer

De brief van Bonhoeffer aan Gandhi (oktober 1934)

logoIdW

Tijdens het internationale Bonhoeffer Congres in Stellenbosch (19-23 januari 2020) maakte de Amerikaanse Bonhoeffer-onderzoeker Clifford Green de vondst bekend van de brief die Bonhoeffer in 1934 schreef aan Mahatma Gandhi. Bonhoeffers wens om India te bezoeken en uitgebreider kennis te maken met Gandhi en zijn beweging was decennialang omgeven door raadsels. Waarom wilde de zo christocentrisch denkende theoloog kennis maken met deze hindoeïstisch geïnspireerde vreedzame verzetsman? Wat wilde hij precies bij Gandhi gaan zien? Lees meer