Welkom In de Waagschaal

logoIdW

 

Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.
De wissel voorbij: een clerus minor in de Protestantse Kerk in Nederland

logoIdW

Eind juni bespreekt de generale synode weer eens een rapport over het ambt: ‘Geroepen en gezonden’. Het zoveelste. Maar er lijkt nu wel een einde aan de stroom te komen. Het gaat in de richting van finale besluiten. Lees meer

Bezinning op het ambt

logoIdW

Kanttekeningen bij de theologie in ‘Geroepen en gezonden

Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ beoogt ‘bezinning op het ambt’. Dat was de opdracht van de commissie. Scherp gezegd is die bezinning in het rapport niet te vinden. Het is geen bezinnende tekst. Het rapport is gedreven, ambitieus, doelgericht of liever: oplossingsgericht. Het is een zelfverzekerdheid pleidooi om het ambt anders in te richten. Die andere inrichting is vooral ingegeven door praktische en pragmatische overwegingen. In plaats van missionaire dadendrang lijkt mij meer en grondiger theologische bezinning nodig. Lees meer

Het priestertekort in de Protestantse Kerk

logoIdW

1. De boer

Ook al kopen de boeren er niets voor, de verontwaardiging waarmee zij nu en dan in hun trekker stappen en naar de stad rijden, kan ik mij voorstellen. Er moeten mensen blijven die met de seizoenen leven, mensen die weten van zaaien en oogsten en van de eventualiteiten die daartussen zitten, die afhankelijk zijn van weer en wind en hun levensonderhoud met lichamelijke kracht en vindingrijkheid aan de natuur onttrekken. Kierkegaard schreef al: ‘Het aangename van het leven op het land is toch dat er ongeveer 10 koeien, 15 schapen, 2 varkens en een menigte mussen op een mens gaan – waaraan je ziet dat een mens nog iets te betekenen heeft’. Het is goed voor de mens om tegenover de natuur in de minderheid te zijn. Lees meer

Ik ben een Nicodemus

logoIdW

Eerste verkenningen om het Johannes-evangelie te verstaan

Het zal ongetwijfeld veel voorgangers doen zwoegen en zuchten, maar wat is het geweldig dat het Gemeenschappelijk leesrooster voor de komende twee jaar het evangelie naar Johannes agendeert voor de kerken, in een lange doorgaande lijn. Johannes is een wonder en een raadsel. Naast de drie broers van de andere evangeliën is het bijna een Jozef-achtige jongste zoon – een nakomertje, met het hoofd in de wolken en een veelkleurige jas. Je kunt je moeilijk aan de indruk onttrekken dat het het lievelingskind van de Heilige Geest is. Dit vierde evangelie moest er bij, hoe overtuigend de andere drie ook zijn. Ik heb het althans zelf nodig, naast die andere drie. Als kritiek en correctie op mijn theologie, als verdieping, verruiming, doorkruising, verhoging ervan. Maar ik vrees het ook. Zo steil, weerbarstig, tegendraads. Ik zie ernaar uit om Johannes te lezen en eruit te preken. En ik zie er tegenop. Lees meer