Welkom In de Waagschaal

logoIdW

 

Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.
Rawagede. De moeizame relatie met een gewelddadige geschiedenis

logoIdW

Indonesië en Nederland hebben een complexe band. Met dat de tijd verstrijkt wordt deze er niet eenvoudiger op. Steeds minder jonge Indonesiërs zijn zich bewust van de geschiedenis die de archipel met het kleine landje in West-Europa verbindt. In Nederland wordt de kennis onder jonge mensen vaak overgeleverd via romans of familie. Leerboeken benaderen de gewelddadige periode na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid door Sukarno en Hatta op 17 augustus 1945 omzichtig. Het lijkt moeilijk om binaire kaders en morele oordelen over de Bersiap-periode of over de politionele acties te vermijden. Het aantal wetenschappelijke publicaties stijgt parallel aan het versterven van de veteranen die het allemaal meemaakten. Zij werden vanuit Nederland naar ‘Indië’ gestuurd om te strijden tegen de ‘Jappen’ en hun invloed op het Indische nationalisme en om (jeugd)bendes aan te pakken die het vooral op Nederlandse burgers en Indo’s hadden voorzien. Zo nu en dan, na vaak lange periodes juridisch getouwtrek, worden Indonesische nabestaanden van standrechtelijk geëxecuteerden gecompenseerd voor geleden schade. Dit gebeurt slechts zelden en genereert vaak aardig wat media-aandacht. Lees meer

Een hartstochtelijk, profetisch geluid – en een halve waarheid

logoIdW

Over Van Rulers pleidooi voor de kolonie

In zijn magistrale boek tekent David Van Reybrouck talloze persoonlijke getuigenissen op over de dekolonisatie van Indonesië. Hij plaatst al die individuele ervaringen en geschiedenissen in een groot kader, een wereldhistorisch verhaal. Revolusi! De ondertitel expliciteert met ‘het ontstaan van de moderne wereld’. Dekolonisatie staat niet op zichzelf. Ze is een omwenteling, een kanteling in de wereld, veel meer dan de emancipatie van een land en het prijsgeven van koloniën. Dekolonisatie betekent een verschuiving van macht en invloed. Verschillende gekoloniseerde landen streven in de 20ste eeuw naar onafhankelijkheid en zoeken toenadering tot elkaar. Indonesië loopt daarin voorop. Er was in de jaren ’60 momentum om de Westerse hegemonie te breken. De VS vrezen dat die emancipatie tot het communisme zal leiden en weten dat door machtspolitieke interventies grotendeels te voorkomen. Daarmee stokt de revolutie en verdwijnt die meer vrije, egalitaire wereld, met zelfbewuste en assertieve volken en landen in de (voormalige) tweede en derde wereld ook voor lange tijd buiten beeld. De geschiedenis neemt een afslag naar imperialisme en kapitalisme, die Van Reybrouck zeer betreurt. Lees meer