Onze Vader (2)

logo-idW-oud

 

Onze Vader (2)

Clazien Verheul reageert op mijn artikel over het Onze Vader. Daarvoor mijn dank. Ik heb geprobeerd de discussie over het Onze Vader zoveel mogelijk los te maken van een discussie over de NBV, maar nu kan het toch weer niet anders. Mevr Verheul verdedigt immers de vertaling van het Onze Vader met de algemene uitgangspunten van de NBV. Dat raakt inderdaad precies het punt! Daarover heb ik echter uitvoerig geschreven in de vorig jaar verschenen bundel ‘De Beproeving.’ Daar vindt men mijn commentaar op de formule ‘Brontekst getrouw, doeltaal gericht’ (het is vaak een contradictio in terminis, zoals weer eens duidelijk blijkt uit de reactie van mevr. Verheul), het gemis aan inzicht in de eigen vooronderstellingen (alsof ‘taalkundige motieven’ geen culturele lading hebben) en het onkritische gebruik van termen als ‘gevoeligheid’, ‘natuurlijke formulering’ en ‘vorm en inhoud’, de laatste veelzeggend geamendeerd tot ‘vorm en betekenis.’ Alles is hier nog pre-saussuriaans, ondanks het gebruik van de term ‘oppervlaktestructuur’ (die je echter niet zinvol kunt gebruiken zonder ‘dieptestructuur’ te definiëren). In een van de komende nummers van Kerk en Theologie hoop ik de historische achtergrond van de NBV nog eens onder de loupe te nemen om te laten zien dat wij te maken hebben met opvattingen die allerminst modern zijn en die meer te danken hebben aan de commercie dan aan de taalwetenschap.

Rochus Zuurmond