Israël en de Waagschaal

logoIdW

 

ISRAËL EN DE WAAGSCHAAL

Onlangs waarschuwde scriba dr. Arjan Plaisier de kerk voor radicalisering en polarisatie inzake ‘Israël’. Zelfs het principe van hoor- en wederhoor toepassende NRC-Handelsblad werd er door een oud-redacteur van beticht de Palestijnen structureel als slachtoffers af te schilderen.

Ook – of juist – onder de leerlingen en geestverwanten van Miskotte gaan de denkwegen omtrent de betekenis van de ‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’ uiteen. Door sommigen van hen werd de redactie als een front beschouwd en ervaren – er zou zoiets als een ‘In de Waagschaalpositie’ bestaan.

Dat was de aanleiding voor de redactie een moratorium in te stellen en eerst intern in gesprek te gaan. Enkele redactieleden viel het zwaar. Niet-schrijven in plaats van schrijven is soms al een opgave, maar dan ook nog langs Israël heen manoeuvreren terwijl het jouw theologisch denken zo is gaan stempelen. Toch hebben we ons die last opgelegd en er eerst intern over gedelibereerd. Het werden kostbare, memorabele middagen deze zomer, hoe uiteenlopend de meningen ook bleken te zijn – en vooralsnog blijven.

Met de nu volgende bijdragen van vier redactieleden heffen we ons moratorium weer op. Ze hebben in een eerdere versie op de redactievergadering ter bespreking voorgelegen. Ze verdienen een zorgvuldige benadering – want er zit heel wat denk- en springstof in.

Hopen we tevergeefs, dat het gesprek, waartoe we ook u uitdagen, meer oplevert dan slechts een dialoog tussen doven?

Namens de redactie, Peter Verbaan (voorzitter)

EN VERDER NOG…

Naast de bijdragen over Israël aandacht voor het volgende. Afgelopen dinsdag was het 39 jaar geleden dat G.C. Van Niftrik overleed. Marieke Fernhout bericht over haar ontdekking van deze ten onrechte zo snel vergeten hoogleraar theologie uit Amsterdam. De Knijff vraagt aandacht voor B.J. Aalbers, ook zo een man die zijn leven in dienst van de kerk stelde, met name op het gebied van Samen op weg en oecumene. Dekker werd getriggerd door de opmerking van De Kruijf over Stanley Hauerwas, wiens denken op dit moment door Nederland waart. En terecht, stelt Dekker. De Kruijf dient hem van repliek. Een onafgesloten fragment over geloof en politiek. Op de achtergrond mediteert Wouter Klouwen ondertussen over JHWH als Richter over Davids gerechtigheid, voert Coen Wessel een pleidooi voor retoriek en hoort Kopmels Zeeuwse psalmen in de nacht.

En dan leest u pag. 31: de aankondiging van een symposium waar niet de minsten zullen spreken over Religie is ongeloof, misschien wel de meest actuele tekst van Karl Barth op dit moment. We hopen dat u zich met ons daarop verheugt!

In de Waagschaal – schermt wel erg graag met grote namen

Wessel ten Boom