Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

De redactie van ons blad vergaderde op de dag van de begrafenis van koningin (zeggen we nu weer) Juliana. Enkelen hadden onderweg, in de auto, de preek tijdens de dienst in de Nieuwe Kerk in Delft beluisterd en – zwegen. Een ander had met stomme verbazing gadegeslagen wat er in de dagen tussen haar sterven en haar begrafenis in ons land allemaal vertoond werd en wat er allemaal geschreven werd; wat heeft dat ‘oranje-gevoel’ in feite te betekenen? Een derde zei dat hij de zondag na het sterven van koningin Juliana in het slotgebed alleen gebeden had of het licht van de opstanding van Jezus Christus over koningin Beatrix en haar familie mocht schijnen. – Dit alles met respect voor de persoon en het werk van koningin Juliana en gehecht aan het Huis van Oranje.

In onze redactie treden enkele wijzigingen op: G.G. de Kruijf trekt zich terug: hij heeft veel aan zijn hoofd, doet de dingen niet graag half en moet zich beperken. Maar we mogen zo nu en dan wel rekenen op een bijdrage van zijn hand. Als nieuwe redacteur verwelkomen wij Peter Verbaan, predikant in Berkel en Rodenrijs. Samen met Teunard van der Linden is hij nu de jongste redacteur en dat houdt een belofte in!

De ster! staat er op de omslag van dit nummer, met een uitroepteken. Wie bang is dat hij/zij bij het lezen van het artikel van Theo de Boer de kluts kwijtraakt vindt op blz. 7 – 133 bij de uitleg van de ster van Betlehem de sleutel van het hele verhaal. – De Heilige Schrift is niet door Batavus Droogstoppel geschreven, zoals Maarten ‘t Hart en velen met hem schijnen te denken.

Dan L.A. Snijders over Paulus en de hoofddoek, maar eigenlijk over Paulus en de vrouw. Wat Paulus allemaal over de positie van de vrouw zegt is soms pijnlijke lectuur en ik moet maar opbiechten dat ik me er daarom nooit grondig in heb verdiept. Maar Snijders werpt licht op de zaak: in de gemeente van Jezus Christus ontstaan volkomen nieuwe verhoudingen, al blijft het respect voor de in Paulus’ tijd geldende verhoudingen overeind. Een van mijn kennissen zei eens dat precies hetzelfde geldt voor de pijnlijke passages over de slavernij in het Nieuwe Testament; in de gemeente waren er geen slaven en vrijen en kon een slaaf bisschop wezen.

At Polhuis maakt een paar kritische kanttekeningen bij Nevens boek Barth lezen. Rens Kopmels schrijft over films over Jezus en sluit zich aan bij mijn commentaar daarover. Laura Reedijk-Boersma, Anthe de Vries-Kopmels (Neerlandica in Almere) en Machteld de Mik-van der Waal (predikant in Erichem) bespreken boeken die haar gefrappeerd hebben.

Het wordt Pasen: de meditatie van At Polhuis, Michael Bource over de paaspreken van John Donne, M.G.L. den Boer over Gunning en één van zijn schoonzusters, en Bernard Prakke zegt wat hij op zijn hart heeft met muziek, van Schubert en Bruckner, terwijl Anne Vlieger in een gedicht door een gezicht aan Pasen herinnerd wordt.

A.A. Spijkerboer