Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Veertig mensen bogen zich op 2 oktober jl. in kleine groepen over een gedeelte uit Deuteronomium en uit Handelin-gen en luisterden naar Fokkelman. Deze laatste vindt u op een foto afgebeeld, sprekend naast de paaskaars, met nog vijf andere foto-impressies van ons eerste Bijbelleesfestival. In ons volgende nummer meer.

Het is na de botsing tussen Bos en Balkenende niet verwonderlijk dat we afstevenen op een rechts kabinet. Wel ver-wonderlijk is de macht die Geert Wilders zich staatsrechtelijk weet toe te eigenen. Hij wijst er daarmee op dat de mo-rele grondslagen die we vanaf de jaren zeventig zijn gaan hanteren (‘Mijnheer Wilders, onttrekt u zich niet een beetje aan het debat?’) juridisch minder verankerd zijn dan we denken. Dat zegt iets over ons rechtssysteem, maar ook iets over onze moraal waarin voor ‘het kwaad’ zo moeilijk ruimte lijkt te zijn. Dat het CDA-congres tegen zijn oude coryfee-en in heeft gekozen wijst er op dat deze grondslagen hier aan het verdwijnen zijn. Is er een intrinsiek kwaad in de mensheid, en moet onze rechtsspraak daar misschien in de eerste plaats op gericht zijn? Die vraag zal links zich moeten stellen, wil het uit zijn paternalisme komen voor ‘het betere deel’ te hebben gekozen.

Wat betekent deze Wilders voor de preek? Hier en daar klinkt de oproep tot de herinvoering van de politieke prediking. In de Waagschaal komt, overigens ongepland, met drie bijdragen die veeleer op het omgekeerde wijzen. Evert Jan de Wijer staat stil bij Paulus’ conservatisme in de Timotheüsbrief. Willem Maarten Dekker hield na de laatste verkiezingen een preek waarin God eerder als koning dan als profeet wordt geprezen. Udo Doedens spreekt met Kierkegaard over het zuchten van de schepping ohnehin. Zou het toeval zijn dat deze auteurs nog relatief jong zijn? Opvallend in dit licht is ook de bijdrage van Coen Constandse die de anti-kosmopolitische vraag stelt of ‘geloof’ en ‘dorp’ niet samenhoren, terwijl Kees Doevendans verder gaat met zijn serie over architectuur en, aan de hand van Granpré Molière, de vraag stelt naar de juiste ordening. Eward Postma, werkzaam op het gebied van liturgie en biograaf van C.W. Mönnich, analyseert het spreken van Wilders over ‘ground zero’ en concludeert trouwens dat deze eigenlijk in grond niet geïnteresseerd is.

Ab Venemans vervolgt zijn mooie serie over Barth en Takizawa, Rens Kopmels over de humaniteit en Den Boer komt een oude belofte na. En op reis door Duitsland stuitte ik in Weimar op een huis van Nietzsche. Mét de Mozes-meditatie van Verbaan en het commentaar van CW kortom een weer alleszins gevuld nummer. Twee berichten wil ik u op de valreep niet onthouden waarbij u hartelijk welkom bent:

-Op 9 oktober wordt in de oud-katholieke kathedraal aan het Willemsplantsoen 2 in Utrecht aan Willem Barnard een CD aangeboden met liederen van zijn hand in verrassende uitvoering. Zaal open om 13.30 uur.

-Op 31 oktober wordt om 14.30 uur in de Rode Hoed (Keizersgracht 102, A’dam) de biografie van G.H. ter Schegget gepresenteerd, Vloeken en bidden om een nieuwe aarde van E.D.J. de Jongh. Gaarne opgave bij 020-6256940.

In de Waagschaal – for ever young.

Wessel ten Boom