Commentaar (Hans van den Broek)

COMMENTAAR (Hans van den Broek)

Voor Hans van den Broek is het conflict in het Midden Oosten simpel. Het is allemaal de schuld van Israël. Zij houden sinds de zesdaagse oorlog in … Palestijns land bezet. Zo vreemd is het toch niet dat Palestijnen in woede ontsteken? Het excessieve geweld van Israël in Zuid Libanon laat opnieuw het ware gezicht van de bezetter zien. Het enige dat helpt is het opheffen van de handelsvoordelen voor Israël in de Europese Unie. Een boycot dus, vraagt de interviewster? Als u het zo wilt noemen, antwoordt Van den Broek minzaam.

Van den Broek is gast in Nova. Hij is geïntroduceerd als voormalig minister van Buitenlandse Zaken, een deskundige dus. ’s Middags heeft hij nog met de huidige minister van BZ gesproken, wordt er bij verteld. Hij legt zijn statement af nadat ook de ambassadeur van Israël en de leider van Hezbollah aan het woord geweest zijn over de inval in Zuid Libanon. De deskundige verklaart hun woorden. Aan de woorden van de ambassadeur hoeven we niet zo veel waarde te hechten. Die zijn zo eenzijdig. Naar aanleiding van de verklaring van Nasrallah geeft Van den Broek de bovenstaande analyse. Een boycot zal niet direct in het huidige geweld helpen, maar op den duur zeker wel.

Ik ben verbijsterd. Nasrallah spreekt over Israël als de zionistische entiteit. In het spraakgebruik betekent dat opheffen van de staat Israël. Van den Broek laat het passeren. Geen woord over het vreemde gegeven dat een groepering een land zo maar kan gijzelen. Hoe kan het gebeuren dat de regering van Libanon deze groep zijn gang laat gaan? Is dat onmacht? Van den Broek gaat er niet op in. De interviewster doet nog een bescheiden poging. Het Libanese leger zou toch, volgens de internationale afspraken, de zuidelijke streek van Libanon onder controle houden? Van den Broek geeft toe dat dat moest, maar ja, wat moet je als je zo door Israël beledigd wordt. Moet er niet bij de EU op aangedrongen worden om dan zelf met troepen deze grens te bewaken? Is dat niet veel effectiever dan een boycot van Israël? Het komt bij de deskundige Van den Broek niet op. Hij zat er maar met een doel: de geesten rijp maken voor een boycot van Israël.

Van den Broek mag zijn mening hebben. Hij staat daarin niet alleen. Duisenberg en Van Agt staan naast hem. Zij hebben partij gekozen in het conflict. Dat zij een loopje nemen met de historische feiten is hun verantwoordelijkheid. Dat is, gelet op hun staat van dienst, geen naïviteit, maar een bewuste keuze. Alsof het om de bezette gebieden gaat!?

Waar ik grote moeite mee heb is dat hij telkens als deskundige opgevoerd wordt. Net als Duisenberg en Van Agt is hij propagandist van de Palestijnse zaak. Niets meer en niets minder. Kerkinactie kan er rekening mee houden als het weer een keer een reis naar het Midden Oosten organiseert.

AP