Van de redactie

VAN DE REDACTIE

Het laatste nummer van deze jaargang (35) staat voor een goed deel in het teken van het Kerstfeest. Aan de meditatie van Coen Constandse ontleenden we de titel op de voorpagina: Het feest van het geloof. (En Pasen dan van de hoop en Pinksteren van de liefde. Fraai gevonden! Ik had het zo nog nooit gehoord of gezien). Den Boer dan over de kerstpreken van Noordmans en Michael Bource over de geboorte van Christus in de belijdenisgeschriften van de Reformatie. Van Ad den Besten een kerstliedje voor kinderen, dat inderdaad ook gezongen kan worden en wel op de melodie van Gezang 23 uit de bundel van ‘38.

Ook Rembrandt misstaat niet in een kerstnummer: Anne Marijke Spijkerboer, binnenkort predikante in Rijswijk, schrijft voor ons over ‘een strenge engel’ n.a.v een ets van de grote meester en Ciska Stark over ‘Rembrandt’ in de musical. 2006 was het Rembrandt-jaar en behalve op de valreep van dit jaar hebben we ook al ‘iets aan Rembrandt gedaan’ in het vorige nummer: Schoch, ook n.a.v. een ets (die door een misverstand wat kleiner uitviel dan de bedoeling was –daarvoor onze excuses) en in nr.8 met een fragment van Mönnich uit ‘De jongste zoon’.

Spijkerboer kan de Nederlandse Canon, die onlangs uitkwam, waarderen, maar vindt wel dat de Reformatie erin miskend wordt. Iemand moet dat wel zeggen en dan is ons op één na oudste redactielid (hij schrijft al bijna vijftig jaar in IdW!) daartoe graag bereid. Je hoeft het hem niet eens te vragen.

Nog meer is er uit de reformatietijd: Luther als antisemiet, een artikel van Wessel ten Boom. Een pas verschenen boek van René Süss bracht hem ertoe. De dingen moeten niet verbloemd worden, maar voorzichtigheid met conclusies lijkt eveneens geboden. De dissertatie van Ad van Nieuwpoort, waarop deze een half jaar geleden promoveerde, krijgt van Van der Linden een kritisch- waarderende bespreking. Miskotte sluit zijn originele serie over zijn ervaringen in het concertgebouw af en Polhuis laat weten dat het artikel waardoor hij in zijn Commentaar geraakt werd te vinden is op: polhuis@freeler.nl” data-mce-href=”mailto:<a href="mailto:polhuis@freeler.nl”>polhuis@freeler.nl“>polhuis@freeler.nl.

(Over websites gesproken: ik heb er onlangs een geopend met artikelen, preken en columns, veel uit IdW: www.renskopmels.nl . Beleefd aanbevolen!)
We sluiten hiermee de jaargang af en wijzen met enige voldoening op de inhoudsopgave waarin de pennenvruchten van dit jaar geregistreerd staan. Opvallend en verheugend is het grote aandeel van onze jongere redactieleden, al doen de ouderen ook nog dapper mee. We zouden ook nog zo graag zien dat zich dat vertaalde naar meer (jongere) abonnees. Ze melden zich wel mondjesmaat, maar het mag nog in grotere getale. Dat blijft nodig. We rekenen daarbij ook op de aanmoediging en de hulp van onze lezers.
Namens de redactie wens ik U goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. We hopen over vier weken weer te verschijnen.

Rens Kopmels