De gedichten bij Miskotte

logoIdW

 

Geachte medelezers van ons blad, Miskotte blijft in zijn uitgegeven boeken in onze nabijheid en vormt in ieders denken onze gedachten en handelen in kerk en maatschappij. We vinden in zijn schrijven tussen de regels door profetische woorden en gedachten, actueel tot op vandaag. Zijn boeken lezen is geen ‘vrije tijds’ besteding.

Böll heeft een heldere biografie geschreven maar raakt de voor Miskotte onmisbare gedichten wereld zelden aan. Ondergetekende heeft de afgelopen jaren de vele verschenen boeken van Miskotte doorgenomen. Hij heeft de gedichten en verzen (van 1917-1938) en de daarin vermelde gedichten en strofen  verzameld en in hun kontekst in de laptop opgenomen. Vanaf 1938 komen ze nog. Mochten er lezers geïnteresseerd zijn in Miskottes verwijzingen naar poëzie in zijn boeken, dan kunnen ze contact opnemen met Wim Buitenhuis, Bleek 56 te Harderwijk, telefoon 0341412735 – Email jowi34@solcon.nl .

Vriendelijke groet van Wim Buitenhuis.