Van de redactie

logoIdW

 VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het laatste nummer van jaargang 42. We konden het ons veroorloven 4 pagina’s extra uit te brengen, zodat er naast de gebruikelijke inhoudsopgave voldoende in de kribbe overblijft om op te kauwen en wellicht ook te herkauwen.

Afgelopen jaar hebben we royaal aandacht geschonken aan de Christelijke dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi. Onze reacties blijken goed te zijn gelezen, en de titel van hun verslag geeft aan dat we van de auteurs nog meer mogen verwachten! Ook is er ruim aandacht geweest voor het nieuwe Liedboek. Dit keer een artikel van de hand van Ten Heuw. En na het commentaar van Polhuis in het vorige nummer probeert Doedens Zwarte Piet op zijn eigenlijke noemer te brengen: niet de vraag of we tolerant, maar of we offerbereid zijn, telt. Op eenzelfde wijze stelt in zijn meditatie Polhuis dat de profeten zelf de doorslag geven voor het messiasschap van Jezus, zodat de vraag van Johannes ‘of U het bent’ terugkeert naar…. hemzelf.

Geen armoe zonder rijkdom. Smalbrugge-Hack neemt geen blad voor de mond wanneer zij stelt dat vele ‘collega-pensionado’s’ er warmpjes bij zitten en onze schat in de hemel toch een andere is. De Jong geeft bij wijze van dubbelgebod een originele uitleg van de armen die altijd om ons heen zijn. Reeling Brouwer las instemmend het boek van Roelf de Haan over Calvijns sociale wetgeving in Genve, al exegetiseerde en dogmatiseerde Calvijn wel al te rechtlijnig. Noordegraaf vestigt onze aandacht op de puissant rijke Carnegie die het ene goede doel na het andere opzette, en daarmee misschien meer goed deed dan Henk en Ingrid samen.

Literatuur dan: Hovy las en sprak David Vann over diens nieuwe roman Goats mountain die ongewild vol bleek te zitten met christelijke symbolie, en bij Kouwenaar vond ik een gedicht waar onmiskenbaar kerst uitspringt. De profeten spreken blijkbaar voort onder onze hand, terwijl wij zelf het vlees herkauwen. Zelfs gas onder de grond krijgt betekenis wanneer wij het rustig laten zitten, naar de bijdrage van Constandse. Wat deze spanning tussen openbaring en verborgenheden betekent voor het ambt, maakt Blei helder aan de hand van een proefschrift over Noordmans: er zal naast de uitleg van de Schrift ook iets van leiding moeten zijn in de kerk. Dat leiding geven ook een last is, zal de missie naar Mali duidelijk maken, voorspelt Wessel in zijn commentaar. En zo wensen wij u een goed uiteinde – en wellicht nog beter nieuw jaar.

Erica Meijers is dr, en geen drs, zoals ik de vorige keer per abuis meldde. Graag wijs ik verder vast op het middagsymposium op 17 januari aan de PThU Amsterdam t.g.v. deel 2 van de VW van Gunning! Zie www.pthu.nl/actueel/agenda. Maar let ook op onderstaande mededeling.

Namens de redactie, Wessel ten Boom