Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

In dit nummer is er veel aandacht voor de schepping, of liever gezegd: voor het theologische begrip schepping. Pieter van Walbeek, theoloog, arts en dankbare leerling van het werk van Breukelman, reflecteerde met een exegese van Gen. 1: 26 en 27 op enige misverstanden rond Darwin: deze wetenschapper is voor het verstaan van de ‘schepping naar Gods beeld’ eerder een hulp dan blokkade. Wij vroegen Christine Smalbrugge en Aart van den Dool, wie het thema van man en vrouw beiden na aan het hart ligt, om een exegese van dezelfde verzen. Het werden drie heel verschillende stemmen. Een vierde stem was haar keel kwijt en deelt de volgende keer haar bevindingen met ons. Twee andere artikelen supplementeren: Karel Blei hield een lezing over Noordmans en Barth inzake de schepping. Dat hier geen sprake is van koekoekseenzang wordt al snel duidelijk. Het tweede deel, waarin dit verschil verder aan bod komt, bewaren we eveneens tot nr. 5. I.J. Smedema tot slot heeft zich jarenlang verdiept in Barths scheppingsleer en promoveerde daar onlangs op. Spijkerboer geeft ons een recensie.

De vraag naar de schepping is de vraag naar het onvoltooide leven. Ook in een aantal andere artikelen treedt deze vraag op de voorgrond. We openen na de meditatie van Polhuis met een beschouwing van W.L. Dekker over het rapport De kerk en de democratische rechtsstaat – een positiebepaling dat op de november-synode van de Protes-tantse Kerk in Nederland positief ontvangen is. Het is in welwillendheid geschreven, maar wie goed leest hoort hier een zorg worden uitgesproken over de vrijheid van de kerk: juist in haar politieke voorbede laat de kerk staat en we-reld weten dat deze, hoe democratisch ook, verre van voltooid zijn. Ook ons persoonlijke leven is op een dag voltooid. Maar wanneer? Met zeventig, tachtig, negentig jaren? En wordt zelfmoord dan stilzwijgend levenseinde? De pleidooien van het nieuwe burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ (dat inmiddels al dik boven de 100.000 handtekeningen zit!) komen bij ondergetekende over als een onmogelijke klap in het gezicht van de nog onvoltooide schepping. En Ro-senstock-Huesy dacht sterk vanuit de voltooiing. Otto Kroesen, universitair docent ethiek en duurzaamheid aan de Technische Universiteit Delft, duikt in diens taalfilosofie en laat zien hoe het Woord van God ook woord van mensen worden moet. Maar Kopmels pleit temidden van zoveel ernst voor het sportieve lijf…

Van der Kolk las een opmerkelijk boek over twee Hitlers, Van Ginkel stelt vraagtekens bij het rechtspleidooi onlangs in dit tijdschrift door Staudt en CW becommentarieert het gebrek aan vertrouwen. Daarmee zitten we midden in de crisis van de politiek. Misschien dat nu Hegel reeds lang passé is, maar ook Kant is gevallen, we inderdaad hebben terug te keren naar de voorbede en plein public?

In de Waagschaal – voor u een weet, voor ons een vraag.