Register 2023

logoIdW-e1677570004807.jpg (100×115)ARTIKELEN

 

Boer, Dominique de               Van kleine ziel tot heilig weten   8/7

Boersma, Hetty                      God heeft mensen nodig. Een klassieker van Abraham Joshua Heschel opnieuw vertaald   3/19

Volle netten in het verpleeghuis    7/17

Bruin, Jan                               De strakke polder  1/17

Max Reger als grensganger    4/24

Einde of nieuw begin?   7/27

‘Zintuiglijk waarneembare werkelijkheden’ 10/14

Constandse, Coen                  Ver van huis: over geloof en theologie in de koloniale verhouding  2/24

Leren of repareren? Twee meesterlijke romans over de geschiedenis van Europa  8/18

Zijn we het niet over veel meer eens? 11/

Boven wil iets onder en met ons: Werkt Rick Benjamins’ vrijzinnige theologie? 9/14

Op zoek naar resten hoop in het Israëlisch-Palestijns conflict  11/4

Dekker, Willem Maarten       Profeet, priester, oorlog: Een fragment uit Miskottes Hoofdsom der historie   1/14

Onno Zijlstra over authenticiteit  1/28

‘De religie van de uittocht uit de religie’: Marcel Gauchet over christendom en moderniteit    4/8

De poëzie, de dood van God en Wessel ten Boom  5/4

De God van Hegel: een kanttekening bij Benjamins’ Boven is onder ons   9/11

‘De eenheid ligt in de drieenige zelf’ Briefwisseling over de eenvoud van God  9/22

Waarom ik christen ben (1)   10/4

Waarom ik christen ben (2)   11/8

Waarom ik christen ben (3)   12/

Doedens, Udo                        Matthias Claudius  1/19

Drempelgebed (gedicht)   1/24

Teveel authenticiteit: Over ‘Olive Kitteridge’ van Elizabeth Strout   3/11

‘De tekst versterken met je leven’: Het priesterschap van Anne Marijke Spijkerboer (interview)    7/4

‘Un jour pourtant’: de eschatologie van Jean Ferrat             7/19

Leven op de koude steen: Stillevens van Adriaen Coorte    11/27

Doevendans, Kees                  Tussen kerk en hangar: De ‘nijdige bewogenheid’ van architect A.U. Ingwersen       1/4

Postkolonialisme en westerse moderniteit: Spanning tussen metropool en periferie   2/20

Balans van Nederland: Graven met Gerardus van der Leeuw    3/4

Volksgemeenschap en volksconfessie. Van der Leeuw en zijn ‘Balans van Nederland’   4/15

De apocalyptische stad van Jacques Ellul     6/14

Bovenkamer en gastvrijheid: Cenaculum en medianum      7/36

Het nieuwe kerkgebouwtje  9/18

Ruimte voor personalisme  11/19

Dubois, O.W.                         Innerlijke vrijheid en menselijkheid: De wereld van Etty Hillesum    3/21

“Die laatste levensjaren van den mensch zijn wel verschrikkelijk”: Van Eeden in zijn ouderdom     6/4

Jean-Christophe van Romain Rolland     10/7

Dulk, Maarten den                 Openbaring van Johannes: Een ervaring om te lezen           4/28

Er moet iets gebeuren! Openbaring van Johannes (2)          5/27

Ontsluiting: Openbaring van Johannes (3)                             6/11

Weeën: Openbaring van Johannes (4)                                    7/30

Verlossing: Openbaring van Johannes (5)                             8/25

Omkeer voor het leven                                                             10/28

Gooijer, Aaldert                     De apocalyptische Paulus: gaat de wereld ten onder?          6/21

Groot, Ger                              Het geschenk aan de wereld: Larry Siedentop over christendom en secularisme  4/4

Hennecke, Susanne                Misschien […] God tussen ons?   9/4

Hertog, Gerard den                Een vrij leerhuis in een bezet land: Nieuw Verzameld Werk van Miskotte       2/27

Jong, Dick de                         Impressies van de 40e International Barth Conference         11/15

Jong-Kumru, Wietske de       Postkoloniale theologie in Afrika   2/7

Klerk, Jilles de                       Het duivelse pact van modernisme, monotheïsme en militarisme      11/23

Kooi, Kees van der                ‘De eenheid ligt in de drieenige zelf’. Briefwisseling over de eenvoud van God  9/22

Liere, Lucien van                   Postkolonialisme en het archief van de geschiedenis           2/4

Mik, Machteld de                   ‘De tekst versterken met je leven’: Het priesterschap van Anne Marijke Spijkerboer (interview)  7/4

Nierop, Jantine                       Vrijheid in de beperking: Meijering over Barth  3/28

‘…een perfide insinuatie. Of wat bedoelde je met je tweet?’: Twee Duitse theologen over de oorlog in Oekraïne  5/17

Noordegraaf, Herman            D.F. Malan: profeet van de apartheid                                   1/9

Ouwerkerk, Hanneke             Waar ben ik?                                                                             6/28

Pals, Harry                             Barths wapenrusting Gods                                                       5/20

Pieterse, Werner                     Een diep verborgen herinnering                                           7/39

Danilo Kiš: homo poëticus                                                   8/14

Homelands                                                                            10/25

Polhuis, At                             De stoel van Van Veldhuizen   4/21

Reeling Brouwer, Rinse         Nederlandse geestverwanten van Barth en de Indonesische

vrijheidsoorlog: een voorlopig literatuurbericht       2/16

Couperus herlezen, speciaal De Komedianten                     8/4

Oogst van het Zwitserse Barthjaar                                        10/17

Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (1)    11/11

Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (2)  12/

Ronde, Franc de                     Een accuraat en actueel portret  1/29

Het kruis van de werkelijkheid: Over ‘De menselijke onderneming’ van Otto Kroesen    4/19

O hoofd vol bloed en wonden: Over de film ‘De man uit Rome’    7/34

Selm, Marijke van                  Het paard van Pablo      8/11

Setio, Robert                          De dekolonisatie van de theologie in Indonesië   2/11

Slot,  Edward van ’t               Toch Tolkien lezen    9/27

Smits, Cees-Jan                      Geen excuus voor slavernijverleden       4/11

Doordacht spreken over God: hebben we daar nog tijd voor?    5/24

Wie is er onder ons? Benjamins over God na God               9/7

Venemans, Ab                       Een preek van Barth over de Titanic      3/15

Verbaan, Peter                        Tussen hype en hoop: De Apocalyps lezen met Catherine Keller   6/7

Parelduiken: Hannah Arendt over Augustinus    10/11

Vos, Pieter                              Karl Barth en de oorlog in Oekraïne  10/21

Waal, Hans de                        Tijd om te praten: Een opmerkelijk debat over vrede in Oekraïne      8/22

Wahl, Rainer                          Bach onder theologen     7/23

Wessel, Coen                         Een inspirerende ruïne: De ‘Pastorale Sociologie’ van Willem Banning   3/7

Verliefdheid en droefheid bij Wessel ten Boom en Herman Gorter      5/7

’s Zondags ga ik naar de kerk   7/33

Westerduin, Maria                  Van U is de toekomst    6/24

Wiersma, Frans                      De viering van het sacrament  1/25

 

MEDITATIES

 

Constandse, Coen                  ‘De hoop die in u is’                                      6/3

Dekker, Willem Maarten       Tegen de moeheid                                         1/3

Doedens, Udo                        Benjamins’ liedboek                                      9/3

Elbers, Mirjam                        Heilzame grens                                              8/3

Hertog, Niels den                  Red jezelf!                                                     4/3

Klerk, Jilles de                       De menigte en de enkeling                            5/3

Klouwen, Wouter                   Droefenis                                                       10/3

Manen, Gerben van                ‘The Mind of Christ’                                     3/3

Smits, Cees-Jan                      Noach deed alles                                            7/3

Verbaan, Peter                        Moed                                                              2/3

Mozes vraagt iets te veel                               11/3

 

COMMENTAREN

 

Constandse, Coen                  De oorlog en de rechtsstaat                           1/31

Vredesproces                                                 3/31

De helden van de zorg                                   6/31

Gaan kapitalisme en democratie wel

samen?                        8/31

Post-truth                                                       10/31

Doedens, Udo                        Tout savoir                                                     2/31

Pippi                                                               4/31

Oosterhuis dichtbij en verder weg                 5/31

Beam                                                              7/31

Overtoerisme                                                  9/31

Tutoyeren                                                       11/31

 

THEMA’S EN THEMANUMMERS

 

Postkolonialisme                                                                                           2

Apocalypse (now) – over eschatologie                                                         6

Johannes-evangelie (M. den Dulk)                                                               4/28;5/27;6/11;7/30;8/25

Rick Benjamins’ “Boven is onder ons”                                                        9