Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

We heten een nieuw lid van onze redactie welkom en dat is Udo Doedens. Hij is predikant in Zuid-Beijerland (PKN), 38 jaar oud, gepromoveerd op Kierkegaard en schrijft graag. Dus helemáál welkom!

Verhalen staat er op de omslag van dit nummer en daarover gaat dan ook een groot deel van de inhoud. M.G.L. den Boer laat zien dat Geert van Istendael vertellen kan, niet alleen over Nederland maar ook over Duitsland. Over Tucholsky, over een predikant in Dülken tijdens de Reichskristallnacht in 1938, over een predikant vlak bij de vroegere grens met de DDR, na de Wense, en – over het innerlijk leven van koekoeksklokjes. Dan Peter Verbaan – niet iedereen kan zich erop beroemen in Leningrad geboren en in Kampen cum laude gepromoveerd te zijn, maar Katja Tolstaja kan dat wel en Peter Verbaan vertelt daarover: haar kijk op Dostojewski’s personages, op zijn geloof, en Fjodor Michailowitsch was, laten we zeggen – géén Barthiaan. Machteld de Mik vertelt over pastoor Peters in een boek van Peter Delpeut: de pastoor en zijn parochianen, dat gaat niet zonder problemen, maar er is een hoogtepunt, en toch komt Peters thuis. Wessel ten Boom heeft het ook over verhalen, maar dan over de manier waarop Frank Ankersmit in zijn jongste boek met de geschiedenis omgaat. Vertellen “hoe het geweest is”? Ankersmit wil iets terugvinden van de “Warmte van het hart, iets dat weerklank kan hebben in het diepst van onze ziel”. Wessel ten Boom wil in het volgende nummer een theologische reactie geven op Ankersmits boek. We zijn benieuwd.

Je zou mijn In Memoriam voor Dr. C.L. Patijn ook een verhaal kunnen noemen maar dat zou toch eigenlijk niet juist zijn.

Laura Reedijk-Boersma leest iedere morgen met haar man een psalm. Ze vertelt over een boekje van Martinus van den Ende, Bij God in tel, psalmen in de Kring, waarmee ze uitstekende ervaringen heeft opgedaan. (De ‘vijanden’ in de psalmen? Ik heb ooit ergens eens opgevangen dat rabbijnen in de eerste eeuw van onze jaartelling daarbij aan demonen dachten.) Hoe dan ook, dat de psalmisten zo ongegeneerd, zo onchristelijk, kunnen bidden heeft vaak tot mijn stichting bijgedragen. Onze redacteur Van der Linden polemiseert met Tjeu van den Berk – hersenstam, hersenschors? Er is toch ook een stem die door dat alles heen dringt? Zo zijn we dan bij de theologische bezinning: Rens Kopmels over de voorzienigheid als bewaring en hij zegt dingen die je bijna nooit ergens anders hoort.

Tenslotte de gewone rubrieken. Ik heb nog net genoeg ruimte om attent te maken op een pas verschenen boek: Eginhard Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw, Balans, Amsterdam, 618 blz., e 34,90. Voor de oorsprong van In de Waagschaal, zie: Meijering, blz. 300-301!

A.A. Spijkerboer