Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Op 7 september 2008 overleed Kune Biezeveld, docent dogmatiek en hoogleraar vrouwenstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit. Als haar theologisch testament verscheen Als scherven spreken. Over God in het leven van alledag. We pakken deze erfenis in drie artikelen op. Gerrit de Kruijf gaf voor intimi van Kune een puntige schets van haar bemoeienis, en leidt ons daarmee in. Coen Constandse kan een eind meegaan in Biezevelds zoektocht, maar stelt ook een aantal pittige vragen. Akke van der Kooi, die als mede-docent dogmatiek dit denkproject van dichtbij gevolgd heeft, sprak op een studiedag van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie over de betekenis van Biezevelds boek voor Theologische Vrouwenstudies en Vrouwenpraktijken. Ze was bereid haar lezing voor IdW te bewerken.

De kritiek van Kune Biezeveld treft met name de ‘kritische theologie’. De theologie van de mannen van in en na de oorlog, zal ik maar zeggen. We herkennen dit dispuut ook in de reactie van At Polhuis op de serie van Rochus Zuurmond over het Apostolicum in ons blad. Eerder reageerden al Peter Verbaan en Udo Doedens. Zuurmond was meteen bereid om op deze reacties in te gaan, en schreef een waardige Epiloog bij zijn reeks.

Uw secretaris is bezig met een Duitslandreis die hem inmiddels heeft gebracht tot Weimar. Wat wil dit Thürings stadje met zijn Klassik, dat het Duitse keizerrijk in de vaart der republieken moest doen opgaan? Von Goethe naar Von Ribbentrop. Ruslanddeskundige Henk Wolzak vervolgt zijn geschiedenis van het niet-aanvalsverdrag dat op 23 augustus 1939 tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten. Wat mij betreft blijft er één conclusie over: wie dit nooit meer wil, moet stoppen met het over één kam scheren van dictaturen.

Herman Meijer, een van de oprichters van de beweging Christenen voor het Socialisme en oud-voorzitter van GroenLinks, bespreekt het nieuwe boek van Dick Boer. Hij prijst de bijbelse nauwgezetheid waarmee Boer te werk gaat, maar stelt vragen bij diens canonisering van de arbeidersbeweging voor het verstaan van het begrip verlossing. Rens Kopmels sympathiseert zoals wij weten met de meest uiteenlopende mensen. Zo ook met SGP-man Van der Vlies, bijvoorbeeld in zijn strijd voor behoud van de sabbat. Thoomes zet de tijd even stil voor een bespreking van het nieuwe boek van Wesseling over de geschiedenis, als een heel bijzondere wetenschap – bijna net zoiets als theologie, of pedagogie. Ondertussen geeft De Knijff in zijn meditatie een nieuwe voorzet voor het gesprek over Allah, WtB zijn commentaar en zoekt De Kruijf naar Calvijn.

Iets anders. We zijn verheugd dat Coen Wessel wil aanschuiven naast de nog warme stoel van Arie Spijkerboer. Coen Wessel (1960) studeerde aan de UvA; is predikant in Heerenveen, kenner van het werk van Marquardt en heeft een zintuig voor politiek. We heten hem hartelijk welkom in de redactie. Van Santen gaf ons aan dat zijn tijd als medewerker is vervuld. We danken hem voor zijn bijdragen.
En verder wachten wij op uw voorstel voor een nieuwe vertaling van Barth!

In de Waagschaal – altijd voor- en na-kritisch.

Wessel ten Boom