Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Is de theologie op het ogenblik in Engeland en de Verenigde Staten spannender dan in Europa? Je zou het gaan denken als je hoort dat jonge theologen vooral Engels lezen, terwijl wij ouderen Duits nog als de derde openbaringstaal konden beschouwen. Hoe dan ook, W.L. (Pim) Dekker vertelt aan de hand van Daniel M. Bell jr. over de ontwikkelingen in de politieke theologie in de Verenigde Staten. Zijn artikel zal nog door een tweede worden gevolgd. In aansluiting op Dekkers artikel kun je het artikel van Herman Noordegraaf over Bush’ oorlog tegen de armoede lezen: bij hen kun je zien hoe het in de praktijk toegaat.

Herman Noordegraaf is voorzitter van de vorig jaar opgerichte G.H. ter Schegget Stichting. De voorzitter van onze redactie maakte in de Amsterdamse Thomaskerk de presentatie mee van Wilken Veens boek over “zachte revolutie” van Ter Schegget. Op 16 november a.s. volgt er een symposion.

Gosker, Kroesen en Van Olst zetten hun verkenning van de opvattingen van Rosenstock Huessy voort. Bij alle respect voor Rosenstock hebben ze toch wel enige reserves bij diens opvattingen over de islam. Over dit laatste voegt Hebe Kohlbrugge nog een nuance toe, en op de keper beschouwd zijn dat eigenlijk twee nuances.

Van de geschiedenis naar spiritualiteit aan de hand van Kees Doevendans. Hij vertelt over de genius van steden en hun wijken, maar hij komt niet uit de vraag wat er precies met spiritualiteit wordt bedoelt. Zou hij de enige zijn?

Maarten den Dulk vertelt over vertalingen van het werk van Barth in de vorige eeuw. Hulde aan Rob Limburg, de vertaler van Theologische Existenz heute! (Toen wijlen Klaus Oppenheimer deze brochure gelezen had ging hij meteen naar zijn boekhandel en kocht de hele voorraad op, want: hier wordt verzet geboden!)

Aan de hand van Dubois wandelen we door het werk van de dichteres Elisabeth Post uit de achttiende eeuwe – de gevoelige Verlichting!

Naast de gewone rubrieken noem ik tenslotte het gedicht van Wessel ten Boom over Jozef: “en Jozef liep door ‘t warme zand/Aan zijn onzichtbaar koord”

We leven nu na Pinksteren en zijn begonnen aan de “feestloze helft van het kerkelijk jaar”. Over die “feestloze helft” sneerde Berkhof eens: “Ja, de Heilige Geest is gekomen, nu is de aargdigheid eraf!” Ik heb dat vast wel eens eerder genoteerd maar ik krijg maar niet genoeg van deze sneer. De Pinkstergemeenten groeien ook in ons land. Ik kan alle bezwaren tegen dit Pinkstergeloof moeiteloos opsommen. Maar we doen er beter aan ons door de Pinkstergemeente de vraag te laten stellen of wij zelf eigenlijk nog om de Heilige Geest bidden. Barth zegt ergens kort en krachtig: wie de Geest ontvangen heeft bidt om de Heilige Geest.

Dat kunnen we ons in de feestloze helft van het kerkelijk jaar voor gezegd houden.

A. A. Spijkerboer