Abonnementen

logoIdW

De abonnementsprijs is 45 euro per jaar. Steunabonnementen 50 euro (indien gewenst 30 euro). Abonnees ontvangen jaarlijks een acceptgirokaart. Bankrekening NL25 INGB 0002 6205 10 t.n.v.  In de Waagschaal, Rotterdam. Een abonnement blijft automatisch bestaan als het niet vóór 1 december, voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar, wordt opgezegd. Losse nummers kunnen worden besteld door 4 euro over te maken op bovengenoemde rekening, met vermelding van het gewenste nummer.

Abonneren kan door het klikken op deze knop. U kunt zich ook abonneren door een briefje of mail te sturen naar de administrateur van In de Waagschaal, dhr A. Polhuis. Zijn adres is Jacques Dutilhweg 689, 3065 JH  Rotterdam. tel. 06-49858918, mail: penningmeester@indewaagschaal.nl

Bij de administrateur zijn ook losse nummers aan te vragen. Dat kan door 4 euro over te maken op de rekening van In de Waagschaal te Rotterdam onder vermelding van adres en gewenste nummer.