Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

2007: een nieuwe jaargang, een nieuw kabinet; een nieuw liberalisme? In NRC Handelsblad van donderdag 4 januari jl. schrijven W.Aantjes en J.L.Heldring respectievelijk onder de kopjes “Hopelijk blijft broeder Rouvoet standvastig” en “Liberalisme anno 2007” over de actuele politieke situatie in ons land. Aantjes keert zich tegen het exhibitionistisch gebed van de heer Doornbos cum suis, de dag ervoor vastgelegd op de gevoelige plaat en voorzien van een artikel; Heldring veegt de VVD de mantel uit over de crisis rond Rita Verdonk. Beide heren citeren de bergrede van Jezus. Aantjes met Mattheüs 6: 5-6 (over het bidden in de binnenkamer) en Heldring met Mattheüs 5:13 (als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden?) – waarbij de VVD als het liberale zout geldt. Beiden laten in hun referentiekader bijbelse woorden meespreken. Ik ga nu voorbij aan hun eventuele kerkelijkheid en geloof, maar stel vast dat hun onderscheidingsvermogen zich blijkbaar verbindt met wat er geschreven staat, in dit geval in het Nieuwe Testament. Hun beider artikelen zijn helder en vooral eenvoudig. De vraag of God wel of niet bestaat, is niet aan de orde, maar er is wel het een en ander ter harte te nemen. Dat doen beiden.

In ons blad, In de Waagschaal, doen velen verslag van hun pogingen om op het juiste moment het goede te harte te nemen; het blijft een waagstuk. Zo beginnen we de 36e jaargang alweer van de nieuwe Waagschaal, met goede moed, vastbesloten en met humor.

Klouwen onthult in zijn meditatie het gevaar van zelfrechtvaardiging bij het brengen van offers (psalm 51: 18). Dat mag en moet voorop gaan. Bakker schrijft op zijn eigen wijze, polemisch, hij geeft het zelf toe, over de theologie: uiteindelijk een musische wetenschap. Spijkerboer diept uit niet algemeen bekende bronnen interessante teksten van Karl Barth op. Dit keer over de uitspraak ‘dat God niet bestaat’. Maar de wereld, of ze het weet en wil toegeven of niet, blijft geconfronteerd met de ware, levende God, in Jezus Christus. Karel Deurloo betuigt ons: Eerst de hemel en dan de aarde, alleen al omdat Willem Vogel het in deze volgorde zo prachtig op muziek gezet heeft! Dat is theologie, cultuur en politiek ineen! Michael Bource heeft een ‘kerst’- roman gelezen. Globalisering, een verschijnsel toegelicht door de econoom B.Goudzwaard en hier van commentaar voorzien door de theoloog De Knijff. Over geldbesteding schreef Roscam Abbing ook al. Verantwoord, een hele opgave. Coen Constandse is zelf zeer in beweging over de pastor: het luistert nauw en er wacht een strijd. Machteld de Mik maakt ons deel van een wereld ver van ons bed door middel van een haar na aan het hartliggend boek. Poesjes in de kerk, wat moeten we daar mee? vraagt Hebe zich af, maar ze vraagt ook aan ons. Bart Robbers vindt Wessel ten Boom op zijn pad, want die kegelt zijn vijf zuilen om. Bij Bernard Prakke op bezoek; zoals Hasselaar zei: dogmatiek is bijna even mooi als vioolspel. Doevendans bepaalt ons bij de krimpende kerk en leegstaande kerkgebouwen.

Het vorige nummer bevatte het guldenteken bij de abonnementsprijs, dat moet zijn de euro en dan wordt het bedrag ook veel lager, zie bladzij 2!

Ten slotte: een ieder een goed nieuw jaar, van de redactie.

S.L.Schoch