Aankondiging

Omgaan met schuld: Karl Barth en ons koloniale verleden (en heden!?)

Studiedag Karl Barth Stichting

Woensdag 17 januari 2024, 10:00-16:30 uur

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden

‘Und wie kommt es eigentlich, daß es auch bei uns so merkwürdig still geblieben ist, als kurz vor Weihnacht die uns im übrigen aus vielen Gründen so sympathischen Holländer ihre Indonesier mit einem Blitzkrieg überzogen haben, durch den man sich nun doch in verschiedener Hinsicht auffallend an einen Vorgang im Mai 1940 erinnert fühlen mußte!’ (Karl Barth, Die Kirche zwischen Ost und West (1949), in: Der Götze wackelt. Zeitkritische Auf­sätze, Reden und Briefe von 1930 bis 1960 herausgegeben von Karl Kupisch, Berlin 1961, 136)

Op woensdag 17 januari willen we als Karl Barth Stichting in Woerden een studiedag houden over de vragen die ons vandaag in kerk en samenleving zeer bezighouden: Hoe zit dat met ons eigen koloniale verleden? Inmiddels zijn en worden er onderzoeken gedaan, verschijnen er boeken, worden excuses aangeboden, maar is de vraag urgent: wat houdt dat precies in? Hoe verhoudt zich ‘excuses aanbieden’ tot schuld belijden? Met name is dan de vraag: wat brengt dit met zich mee, wat is onze verantwoordelijkheid vandaag, wat zijn ‘vruchten die aan de bekering beantwoorden’?

Bij het bezig zijn met deze vragen menen we als bestuur van de Karl Barth Stichting dat het zinnig kan zijn om na te gaan of er in het werk van Barth mogelijk aanzetten en impulsen opgeslagen liggen om met onze schuld om te gaan. In december willen we met het oog op de voorbereiding van deze dag opnieuw een brochure uitbrengen met de vertaling van enkele teksten van Barth die er blijk van geven dat hij de problematiek van kolonialisme en racisme heeft gezien en erop gereflecteerd.

We hebben drie sprekers bereid gevonden om hun licht over deze vragen te laten schijnen. Dr. Klouwen houdt het inleidend referaat ‘over het verband en het verschil tussen excuus en schuldbelijdenis’, Prof. Beintker spreekt over het thema waarmee hij zich in vele publicaties heeft beziggehouden, namelijk Barths denken en spreken over schuld en omkeer op het veld van de geschiedenis, en mevrouw Ferrier denkt met ons door over wat dit van de kerk – en ook van de theologie – vraagt.

Opzet studiedag

10.00 uur           Opening

10.15 uur           Dr. Wouter Klouwen

‘Over het verband en het verschil tussen excuus en schuldbelijdenis’

Aansluitend discussie

11.30 uur           Prof. Dr. Michael Beintker

‘Wie hilft uns Barth in den Fragen von geschichtlicher Schuld und Umkehr?‘

Aansluitend discussie

13.00 uur           Lunchpauze

13.45 uur           Drs. Kathleen Ferrier

‘Wat kan en moet omkeer in de vragen van koloniaal verleden en slavernij voor ons betekenen?

Aansluitend discussie

15.00 uur           Theepauze

15.15 uur           Wat hebben we gehoord en aansluitend paneldiscussie

16.15 uur           Sluiting

In de waagschaal, jaargang 52, nr. 9, 23 september 2023