Een vraagtekern

logoIdW

EEN VRAAGTEKEN

Met belangstelling las ik het artikel ‘Het antisemitisme van Ateek’ in In de Waagschaal van 3 febr. 2013. Hoewel ik de argumentatie van Polhuis verregaand kan volgen, kan ik niet anders dan bij dit artikel een vraagteken plaatsen.

Op een enkele uitzondering na heeft de zending in Azië, in Afrika en in het Midden-Oosten de vervangings-theologie verkondigd. Polhuis heft de zweep op tegen Ateek, maar zwijgt over die achtergrond. Daardoor krijgt de argumentatie, ondanks vele vriendelijke woorden, een kwalijke bijsmaak van “Kijk de Palestijnen, uiteraard antisemieten!” Zeker, het boek is van Ateek. En toch – mag de schuld van de Europese kerken die de zending bedreven (en bedrijven) eenvoudig verzwegen worden?

Heeft Polhuis met Sabeel Nederland gesproken? Heeft hij met Sabeel Nederland overleg gepleegd hoe hier geholpen kan worden? Wat vindt Polhuis van het geschrift ‘De muur is afgebroken’ van Veldhuis?

Kortom: zoals dit artikel er nu staat lijkt het mij, onafhankelijk van het gelijk of ongelijk van Polhuis, onbarmhartig en daarom mijn vraagteken!

Hebe Kohlbrugge