Reactie op Deurloo

logo-idW-oud

 

REACTIE OP DEURLOO

In zijn bijdrage in In de Waagschaal Nr.1/2007 trekt Deurloo van leer tegen het gebruik van het Onze Vader in de versie van de NBV. Natuurlijk mag Deurloo zijn mening hebben over de kwaliteiten van de NBV en deze (nogmaals) kenbaar maken, maar een aantal opmerkingen van hem verdienen een correctie.

Zo heeft de werkgroep Eredienst van de PKN het Onze Vader wel degelijk vrijgegeven. Zie hiervoor onder meer Kerkinformatie, juli/augustus 2006, p. 12, ‘Ten aanzien van het Onze Vader heeft de werkgroep de tekst uit de NBV wel vrijgegeven. Maar om die tekst er bij iedereen in te krijgen, moet je hem eigenlijk vaak zingen, vond de werkgroep. Op haar verzoek gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en de Raad van Kerken op zoek naar “zingbare” melodieën’. Deurloo’s bewering klopt dus niet, het Onzevader in de NBV is vrijgegeven voor gebruik.

Maar ook een tweede opmerking van Deurloo is volkomen uit de lucht gegrepen: ‘Als het Nederlands Bijbel Genootschap met opdrachten aan tien musici die vorm wil verdringen door de NBV-vorm, zal dat denk ik niet lukken’ zo schrijft hij (p. 556, In de Waagschaal).

Niet het Nederlands Bijbelgenootschap maar de Beraadgroep Vieren van de Raad van Kerken in Nederland (onder voorzitterschap van ds. Gert Landman), is de initiatiefnemer van het ‘Onze Vader gezongen’-project.

De Raad heeft hiervoor samengewerkt met de Katholieke Bijbelstichting (KBS) – de (andere) vertaalpartner in het project NBV – , en het NBG. Het heeft geleid tot een bundeling van twaalf heel verschillende melodieën bij het Onze Vader in de NBV. In het Woord Vooraf schrijft de algemeen secretaris van de Raad Ineke Bakker: ‘De Raad van Kerken in Nederland hoopt dat deze zangbundel veel gebruikt zal worden in oecumenische vieringen, en gelovigen uit vele kerken en daarbuiten zal uitnodigen tot een samen biddend zingen van het Onze Vader’.

Geen opdracht van het NBG dus, maar de oprechte wens van de Raad van Kerken om tot een gezamenlijk gebruik te komen en te helpen bij het ‘wennen’ aan de tekst van de NBV. De muziekbundel is te bestellen bij het NBG en bij de KBS. Op 4 november jl. maakte een eerste groep enthousiaste zangers al kennis met deze unieke verzameling.

Mijn laatste opmerking: Deurloo is het niet eens met de NBV-vertaling ‘op aarde zoals in de hemel.’ De NBV is hier echter niet ‘origineel’. Dezelfde vertaling komt (ook) voor in de oecumenische versie van het Onze Vader, die in heel wat kerken in Nederland probleemloos gebeden wordt. Deze oecumenische versie stamt uit een pre-NBV-tijdperk.

Deurloo mag zijn gal spuwen over de vertaling van het Onze Vader maar dient zich wel aan de feiten te houden. Anders riekt zijn betoog naar stemmingmakerij.

Overigens is al geruime tijd op de site www.voederbak.nl een uitgebreide toelichting te vinden bij de vertaling van het Onze Vader in NBV.

Mirjam Vermeij (Nederlands Bijbelgenootschap)