Selectief lezen

logoIdW

 

SELECTIEF LEZEN

In het commentaar in In de Waagschaal Nieuwe jaargang 40 nr 4 staat een pijnlijk staaltje van selectief lezen.

At Polhuis heeft de website van Electronic Intifada bezocht, en daar ‘het bekende verhaal’ gelezen over Israël als agressor. Verrassend, als een website van een volk dat al ruim 43 jaar leeft onder de bezetting, dat schrijft? Ook al kost het zeer veel moeite om de door Polhuis geciteerde uitspraken op die website te vinden, waarbij het bovendien niet gaat om uitgangspunten van de website, maar om citaten van door hen aangehaalde mensen. Het is immers een nieuwssite. Mensen die enig idee hebben van de Nederlandse geschiedenis weten, dat het niet gebruikelijk is om een bezetter met al te zachte handschoenen aan te pakken. Maar hun verhalen over wat dagelijkse werkelijkheid onder een bezetting is mogen kennelijk niet verspreid of gehoord worden. In elk geval niet als het over Israël en Palestina gaat, en zeker niet met Nederlandse steun, van kerken of ministerie. Toch zegt Polhuis in hetzelfde nummer van In de Waagschaal, in zijn discussie met Cliteur, krachtig op te komen voor de democratische rechtstaat. Dus voor hoor en wederhoor, voor een breed debat. Maar in het geval van Israël en Palestina gelden kennelijk andere principes.

Is het niet wat vreemd, als theologen zo selectief zijn in hun maatschappelijke verontwaardiging? En iedereen die het niet met je eens is weg te zetten als iemand die het niet begrepen heeft of erger, die bewust misleidt. Is het niet juist de rol van theologen om vanuit de theologie bij te dragen aan het zoeken van wegen van recht? Is dat niet wat illustere voorgangers van In de Waagschaal bij voortduring probeerden? Kennelijk overal, behalve, wat Polhuis betreft, bij Israël en Palestina.

Jan van der Kolk

Auteur is voorzitter van de werkgroep Kairos Palestina Nederland

Naschrift:

Van der Kolk en ik verschillen grondig van mening over de rol van Israël. Dat mag. Hij heeft het recht om evenals Electronic Intifada en Icco Israël als bezetter te betitelen. Hoe dat te rijmen is met het evenwichtige standpunt dat de PKN ingenomen heeft, was mijn vraag. Mij lukt dat niet. Hem kennelijk ook niet, omdat hij er in zijn reactie niet op ingaat. Zo maakt ieder zijn eigen selectie. Daarin stemmen Van der Kolk en ik dan weer overeen.

AP