Ds. Ruys zocht de grens op

logo-idW-oud

 

DS. RUYS ZOCHT DE GRENS OP

De Stichting Steunfonds Hendrik Kraemer Huis meende dat ‘Trouw’ geen recht deed aan de persoon en het werk van ds Bé Ruys uit Berlijn in een artikeltje n.a.v. haar 90-ste verjaardag en stuurde een ingezonden stuk naar Trouw. Dat werd niet opgenomen. Van Bé Ruys is nog wel iets meer en iets anders te zeggen dan dat zij tot na de Wende het opnam voor de (voormalige) DDR. Dat vinden wij ook Een beetje recht op onze bewondering verdient ze ook. Vandaar dat we het onderstaande stukje overnemen. (redactie)

Onaangenaam werden we getroffen door een aantal ongenuanceerde zinsneden uit het artikel in Trouw van 31 oktober jl. naar aanleiding van de 90ste verjaardag van dominee Bé Ruys.

Dominee Ruys was inderdaad omstreden maar niet zonder reden. Zij was een bijzondere vrouw, die zich belangeloos en zichzelf wegcijferend heeft ingezet voor mensen, die de samenleving niet zag staan: joden tijdens de Tweede Wereldoorlog; sinds 1949 in Berlijn: honderden Nederlandse dwangarbeiders die om de een of andere reden niet terug konden, weduwen en jongeren in een verwoeste stad; later de mensen die tijdens de uiterst bedreigende Koude Oorlog de dialoog met de vijand zochten, vluchtelingen uit vele conflictgebieden, en mensen die na de Wende problemen kregen met het ongeremde kapitalisme. Het artikel doet niet veel recht aan de dilemma’s waarvoor Bé Ruys zich hierbij geplaatst zag en waarvoor althans enige verstandhouding met de autoriteiten in Oost en West nodig was. Als pastor van een kerkgemeente aan beide zijden van de Muur had zij onvermijdelijk met Stasi-mensen en anonieme informanten te doen, zoals dit ook met vertegenwoordigers van Westerse geheime diensten het geval was. Dat zij daarbij meer sympathie had voor de in haar ogen socialistische maatschappij in het Oosten, is zeker. Misschien ging zij daarbij ook wel eens figuurlijk over de grens. Dat betekent niet dat zij geen oog had voor de slachtoffers van het regime. Dat Bé velen geïnspireerd heeft en vriendschap gaf, bleek in het weekend van 27/28 oktober op haar oude basis, het Hendrik Kraemer Huis. Zo velen uit allerlei windstreken kwamen haar 90ste verjaardag luister bijzetten.

Namens de Stichting Steunfonds Hendrik Kraemer Huis,

J. Haeck, Velp