Van de redactie

In zijn meditatie ‘Tussen Pasen en Pinksteren’ zegt Kopmels helemaal waar het op aankomt, en zo zal de lezer zijn weg door dit nummer ongetwijfeld vinden.
Op 12 april jl. vierde een dankbare Hebe Kohlbrugge in de slotkapel te Zeist temidden van vele verwanten haar 100e verjaardag! In dit nummer drukken wij de woorden af die Hans Kronenburg sprak ter inleiding op psalm 92. Daarbij hoort het lied dat Ad den Besten schreef over de lente die een winter werd. In ons volgende nummer meer, door onder andere een interview met de jarige. We zullen dan ook stilstaan bij het overlijden van Rudolf Boon, op 7 april.
Meerdere lezers hebben enthousiast gereageerd op het interview met de filosoof Ger Groot. Bij deze het tweede en laatste deel. Leest u ook de aankondiging voor de Noordmansdag, waar Groot een van de sprekers zal zijn.
Verder: Meijering over kernbewapening en Van de Kamp over Albert Schweitzer en diens eerbied voor het leven, Schoch over Mondriaan en De Wijer over het verdwijnen van de psychoanalyse; Van Selm geeft haar eerste schets uit de pastorie te Westmaas en Hof van de Bijbel in Gewone Taal (ik herinner nog even aan de vertalersdag op 16 mei, zie 43/4, p.30), waar Polhuis tot slot ingaat op de Marokkaanse kwestie.

In de Waagschaal – stok en stafoud Wessel ten Boom