Van de redactie

logoIdW

VAN DE REDACTIE

Op 18 december jl. overleed Vaclav Havel. We gedenken hem door een bijdrage van Hebe Kohlbrugge die het werk van Charta ’77 en dus ook Havel van dichtbij heeft leren kennen. Zij kijkt terug op hem als een Europeaan van formaat. Niet ontoepasselijk opent Ciska Stark daarvóór met een meditatie over de wijze waarop het Koninkrijk groeit.

Ondergetekende stelde vorig jaar vraagtekens bij het vanzelfsprekende afscheid van de ‘vervangingstheologie’. Henk Vreekamp, oud-secretaris van de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, schreef een antwoord. Het artikel daarna – een verslag van mijn hand van een bezoek aan Lutherstad Wittenberg – raakt de vraag hoe om te gaan met een belaste erfenis. Een volgende keer wil ik op Vreekamp ingaan.

In 2010 verscheen een Nederlandse vertaling van Die Wahlverwandschaften (1809). Coen Wessel las het boek met bewondering en toont iets van Goethes beroemde ‘pantheïsme’. We zijn duidelijk niet de eersten die spreken over een ‘chemie’ tussen twee mensen! Henk-Jan Prosman las twee boeken van Manfred Gerstenfeld. Deze signaleert in Nederland een toenemende ‘Jodenmoeheid’. Een vreselijk begrip dat haarfijn iets verwoordt van wat onder ons gaande lijkt te zijn.

Het rooster van de Eerste Dag kent als alternatief dit voorjaar een lezing uit Ezechiël. Rens Kopmels bespreekt het boek van Ad van Nieuwpoort over dit bijbelboek dat onlangs verscheen. De priesterlijke compassie van Ezechiël die het lijden van Israël tot in zijn binnenste heeft opgenomen wijst ons ook als kerk de weg.

Compassie is een woord dat we ook tegenkomen in de nieuwe uitgangspunten van het CDA. Coen Wessel schrijft daarover in zijn commentaar. Maar ook in de discusssie over ‘vrijwillige levenbeëindiging’ speelt het een rol. Over dat laatste schrijft Coen Constandse. Wie meent dat ik Schochs bijdrage over ‘Waaghalzen’ bewust daarop laat volgen, heeft gelijk.

Verder in dit nummer: At Polhuis doet verslag van zijn actie ‘Geloof anders’ en u leest een verslag van een studiedag in Kampen. Een rijke dag (met veel IdW-abonnees!) en wie weet een mooi voorproefje van de komende Barth-Tagung, hieronder vermeld.

Maar noteert u vooral 14 april in uw agenda: het tweede In de Waagschaal Bijbelleesfestival. Dit keer zullen wij elkaar vinden rondom de sabbat. U hoort er natuurlijk meer van, maar een uitnodiging staat alvast op blz. 16. We hopen vele lezers te begroeten!

In de Waagschaal – kompas in compassies                 

Wessel ten Boom