Van de redactie

logo-idW-oud

van de redactie

Al sinds jaar en dag is nr. 9 van de jaargang het Boekennummer. Dit keer gaat het over Sprookjes. De aanleiding om voor deze literaire categorie te kiezen ben ik vergeten, maar er werd wel gretig op ingetekend vanuit de redactie. Zo treft u bijdragen aan: van Prakke en ook van De Mik over de Deense meester in dit genre H.C. Andersen, van Den Boer over ‘Alice in wonderland’, van Kopmels over “Erik van Bomans’, van Van der Linden over Toon Tellegen, van Spijkerboer over ‘Lorelei van Heine’ en van Verbaan over ‘Psyche van Couperus’. Al met al een bont geheel. Een kleurige en geurige ruiker, die de leeslust kan stimuleren. Zo hopen wij althans.

Maar ook enkele van de overige artikelen staan min of meer in het teken van dit speciale nummer. Het geldt voor de meditatie (‘Geen sprookje!’), voor de bijdrage van Michael Bource en met een beetje goede wil ook voor het stukje van Balk. De bespreking van Visser-Schroot van het prijswinnende boek van Willem Jan Otten was niet bedoeld voor dit nummer, maar kon nog mooi mee en bevat misschien ook nog wel een sprookjesmotief.

Wessel ten Boom werd gevraagd vanuit Barth’s scheppingsleer te schrijven over sagen en mythen en hij deed dat op zijn wijze. Intrigerend, ook doordat hij het actuele debat over ‘intelligent design’ erbij betrekt en dat pleit op zijn politiek-ideologische implicaties. Dan komt dat ‘design’ er niet goed af! Hij sluit zijn artikel af met een sprookje van eigen makelij- om aan een bepaald sprookje een einde te maken.

Dat was het wat dit nummer betreft. Wat kunt u voor de naaste toekomst van ons verwachten? Om te beginnen, meld ik, dat nr. 10 waarschijnlijk over vier (i.p.v. drie) weken in de bus valt (30 juli) in verband met vakantiesluiting bij de drukkerij. Daarin komen reacties op Ten Booms artikel over ‘het afschaffen van het Latijn’ uit nr. 7 en ook op Machteld de Mik’s stuk over bijbelverhalen uit nr. 8. Zo vruchtbaar is ons blad. Het een lokt het ander uit. Ad salutem lectoris.

Dan is het de bedoeling in nr. 11 uitvoerig aandachte te besteden aan ‘Zin in verhalen’, met dat artikel van Van der Linden in nr. 8 als uitgangspunt en ‘pièce de résistance’. Verder komen er korte series over Hans Blankesteijn over ‘Een calvinist in zaken’ naar aanleiding van Max Weber’s ‘Protestantische Ethik’, dat dit jaar honderd jaar geleden voor het eerst verscheen en van Hinrich Stoevesandt over ‘de theologie van de wereldgodsdiensten’: Wehrlose Wahrheit.

Voldoende reden om ook weer reikhalzend naar de volgende nummers uit te zien na dit met smaak en genoegen tot zich te hebben genomen.

Wij blijven jong en fris, ook al bestaat In de Waagschaal in september 60 jaar! Een hele leeftijd. Maar we peinzen nog niet over pensioen of pre-pensioen. Cadeau’s het liefst in de vorm van een nieuwe abonnee. (Maar een royale gift is natuurlijk ook welkom!)

Rens Kopmels