Van de redactie

logoIdW

In Psalm 87 danst Israël met de volkeren alsof het één groot Simchat Thora is, zo tekent Van der Spek het in zijn exegetisch miniatuur de lezer voor ogen. Of dat beeld vastgehouden kan worden, is ondertussen nog maar de vraag. Kroesen maakt duidelijk dat de staat Israël vandaag de dag wel iets anders aan het hoofd heeft dan een vrolijke dans. Israël herinnert ons eraan dat we niet mogen terugvallen tot de staat of toestand van roofdieren!

Van die dreiging heeft Bonhoeffer geweten. In het tweede artikel van Gerard den Hertog over de uitnodiging naar India die hij van Gandhi ontving, blijkt waar Bonhoeffer in de confrontatie met de politiek van roof en willekeur iets van verwachtte: geweldloos verzet, zoals de Indiër had laten zien. Verzet tegen een dictatoriaal regime tekende ook het leven van de in Nederland betrekkelijk
onbekende Ladislav Hejdánek. Onlangs overleed hij en Miloš Rejchrt schreef een stuk ter gedachtenis dat Hans van der Horst voor ons vertaalde.

Gaat er dan nog gedanst worden? Daarvoor zal nodig zijn dat het Bijbels ABC gespeld wordt. In het Engelse taalgebied heeft men er binnenkort een belangrijke gids bij als het gaat om Bijbellezen. Eleonora Hof en Collin Cornell vertellen over de keuzes waar ze bij het vertalen van Miskottes klassieker tegenaan gelopen zijn. Actuele maatschappelijke discussies blijken zelfs hier hun invloed
te doen gelden.

De actualiteit was in de vorm van literatuur nooit ver in de colleges van prof. Aad van Egmond. Ids Smedema tekent een fijnzinnig portret van deze onlangs overleden theoloog.

We keren aan de hand van Victor Kal terug naar Israël. Hij benadrukt hoeveel er te leren is van de Torah als het gaat om samenleven. Gedanst wordt er in zijn bijdrage niet – maar de weg naar een land om vrijuit te dansen wordt wel gewezen.

Wessel ten Boom laat in zijn bijdrage over de eersteling van Gerrit Achterberg zien dat jood en heiden in de reidans beiden ‘te laat’ zijn – te laat voor God. De meditatie is deze keer van de hand van Jilles de Klerk. Udo Doedens houdt in zijn commentaar onze hulpvaardigheid tegen het licht.

Peter Verbaan en Niels den Hertog

In de Waagschaal, jaargang 49, nr. 8. 22 augustus 2020