Bijbelleesfestival 2010

logo-idW-oud

 

BIJBELLEESFESTIVAL 2 OKTOBER 2010

Op 2 oktober 2010 vindt in de Goudse Westerkerk het Bijbelleesfestival plaats. Dit festival is een initiatief van In de Waagschaal en bedoeld voor Waagschaal-lezers en geestverwanten.

Bijbelleesfestival?

Lezers, medewerkers en redactieleden van In de Waagschaal verschillen op veel punten, maar delen de overtuiging dat de wereld leeft van Gods Woord. Gods Woord spreekt uit de Heilige Schrift, reden waarom het volgens In de Waagschaal van het grootste belang is dat er naar de Schrift wordt geluisterd en dat er in de Schrift wordt gelezen. Op dit punt is er reden tot zorg. Bijbellezen hoort zelfs in de kerk tot de oude ambachten. Gemeenteleden zonder theologische scholing lezen nauwelijks meer of houden het nog vol vanuit plichtsbesef en geschoolde gemeenteleden vinden elkaar op allerlei terreinen (dogmatisch, politiek, cultureel, collegiaal, religieus), maar zijn op het gebied van de lezing en uitleg van de Bijbel hopeloos verdeeld.

In de komende tijd wil In de Waagschaal zich inzetten voor een gedeelde en overdraagbare praxis van bijbellectuur. Welke houding, welk gezelschap, welke informatie stelt mensen in staat om de Bijbel op te nemen en met vrucht te lezen? We willen ons niet neerleggen bij de gewoonte om het levende contact met de Schrift te vervangen door een beroep op principes, tradities, culturen, gevoelens e.d. Evenmin willen we voetstoots accepteren dat het lezen van de Bijbel alleen is weggelegd voor artistiek of spiritueel bevoorrechten, zoals in sommige kerkelijke kringen wordt ge-dacht. We willen eenvoudig het augustijnse tolle lege, het sola scriptura van de reformatie en het ad fontes van de renaissance gehoorzamen, in de verwachting dat daarop zegen rust.

2 oktober 2010

Tijdens het Bijbelleesfestival op 2 oktober willen we het bijbellezen niet zozeer bespreken als wel beoefenen. In twee rondes zullen de deelnemers aan de dag een tekst uit het Oude en een tekst uit het Nieuwe Testament voor zich ne-men en bespreken. Het gesprek zal worden geleid door mensen met agogische vaardigheden met gebruikmaking van een speciaal voor het festival opgesteld protocol. De bedoeling is dat zowel geschoolde theologen als ‘leken’ aan het gesprek deelnemen en dat we al doende aan den lijve ervaren wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van ‘gewoon’, niet gespecialiseerd bijbellezen.

De dag zal worden besloten met een korte masterclass van de Tilburgse hoogleraar Nieuwe Testament Wim Weren. Hij is een voorstander van een literaire manier van Bijbellezen en zal uit de doeken doen hoe deze benadering een gedeelde en overdraagbare praxis in het bijbellezen mogelijk maakt.

Behalve vanwege deze activiteiten is het Bijbelleesfestival een uitgelezen kans om eens kennis te maken met andere lezers van In de Waagschaal en met de redactie. Hoewel we ons als redactie vleien dat we een goed contact hebben met onze lezerskring, getuige de reacties van lezers die ons nummer na nummer bereiken, zouden wij het op prijs stellen om de banden met lezers en potentiële lezers aan te halen. Het Bijbelleesfestival biedt ook daarvoor gelegen-heid.

Tot die tijd

In een van de volgende nummers van In de Waagschaal zult u een bon vinden waarmee u zich voor het Bijbelleesfes-tival kunt opgeven. Ter voorbereiding en ter verwerking van het festival zullen in de komende nummers van In de Waagschaal bijdragen worden opgenomen over verschillende aspecten van het bijbellezen. We verwachten dat het thema uw belangstelling heeft en hopen u te treffen op 2 oktober in Gouda.

Namens de redactie,
Coen Constandse
Udo Doedens
Wouter Klouwen
Machteld de Mik