Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

Luther is de laatste tijd weer in opspraak geraakt, en dat heeft hij, zeker als het over het einde van zijn leven gaat, aan zichzelf te danken. Maar wie Luther in het hart wil kijken kan in dit nummer het eerste deel van zijn voorwoord bij zijn vertaling van de Brief aan de Romeinen lezen. Voor alle duidelijkheid: Luther vertaalt charisma in Romeinen 5 met gave, en dan denkt hij aan de momenten waarop de Geest vaardig wordt over een mens en die mens met zijn hele hart doet wat God wil. (Bij het vertalen kwam er een vraag bij me op: stel dat ik niet krap bij kas ben en dat er een beroep op me gedaan wordt een bedrag te geven voor weeskinderen in Afrika; stel dat ik mijn geld veel liever anders zou besteden, maar dat ik met tegenzin en wrevel gehoor geef aan het beroep dat er op me gedaan wordt, omdat die kinderen toch geholpen moeten worden, dan ben ik volgens Luther een huichelaar en een leugenaar; had ik het dan beter maar niet kunnen geven? Stel dat ik deze vraag aan Luther voor zou leggen, wat zou hij dan zeggen? Ik vermoed dat hij mijn vraagstelling niet zou accepteren en dat hij alleen zou zeggen: Amice, bid jij maar om een oprecht geloof!

In dit nummer gaan we verder met het gesprek over de NBV. Kees Meijer heeft in de eerste jaargangen van ons blad zitten lezen en geconstateerd dat toen al gezegd is: hoe vreemd is het dat niet de kerk maar een particulier genootschap de vertaling van de bijbel verzorgt! Het euvel zit al lang in de kerkgeschiedenis van Europa: veruit de meeste bijbelgenootschappen stammen uit het begin van de negentiende eeuw. Zoals in die eeuw de zending ook in handen was van particulieren verenigingen. Henk Lensink vertelt over het “gesprek” tussen David en Goliat in de NBV en Rochus Zuurmond laat zijn blik gaan over de vertaling “gelijk in de hemel alzo ook op aarde” in veel uitgave van de bijbel gedurende vele eeuwen; in een naschrift confronteert hij ons even met onszelf. Wessel ten Boom vertelt over reacties van catechisanten op de NBV.

Twee artikelen over Israël: At Polhuis schetst de laatste ontwikkelingen en Wessel ten Boom geeft zijn visie op het wezen van de staat Israël: een raadsel.

Rens Kopmels leidt het heel evenwichtige boek over onze redacteur Van der Linden over Bonhoeffer voor ons in, Dubois geeft zijn visie op Van de Beeks boek over de christelijke toekomstverwachting, van mijn hand een reactie op een column van Marjoleine de Vos in NRC-Handelsblad en de meditatie is deze keer van Ad van Nieuwpoort.

Er valt veel te herdenken dit jaar: de verjaardag van Rembrandt – zie Michael Bource; de sterfdag van Noordmans – zie Den Boer; de geboortedag van Bonhoeffer – zie het al genoemde artikel van Rens Kopmels; de sterfdag van Van Speyk – zie Balk! (als hij nu echt zijn sigaar in het buskruit heeft gegooid, wie heeft dat dan vlak voordat hij de lucht inging kunnen zien?)

A.A. Spijkerboer