Van de redactie

logo-idW-oud

van de redactie

Bij het begin van jaargang 34 van In de Waagschaal wenst de redactie de lezers een goed 2005. Dat goede strekke zich uit over ons blad, zowel inhoud als bestand. Wat dat laatste betreft schrijft de penningmeester U een hartelijk woordje ter opwekking. Ons blad bestaat nog, steeds, weer. Het zou de redactie goed doen als velen de inhoud ter sprake brachten bij visites, in de rij van een receptie, na de zondagse dienst, tijdens de pauze van een vergadering of waar u zich maar bevindt tussen belangstellenden het komend jaar, het bestand kan, moet, zeker groeien! De scribenten in dit eerste, zeer gevulde nummer mogen u allen bekend zijn. Een aantal van hen groeperen zich rond de kanselboodschap van de PKN in november 2004, At Polhuis gaf al de aftrap in december. Introductie geef ik graaf aan René van den Beld, predikant in Bilthoven en zelf ook zeer bedreven in cabaret; hij schrijft over Freek de Jonge, uitgebreid en ook over zichzelf, tussen de regels. I.C. Visser-Schroot mediteert over de Boekrol, Maarten den Dulk verwijst naar een menselijk boek, over Augustinus schrijft verder Wessel ten Boom, Marcel Bource en Renes Kopmels hebben hun vaste rubrieken, Esther Kopmels wil geen voorschot nemen op psalm 75 en verschilt van mening met Willem Maarten Dekker. Tenslotte concludeert Bernard Prakke: ” Alle waarachtige muziek vertroost en verzoent, het is als een ladder, uit de hemel ons toegestoken.”

S.L. Schoch