Van de redactie

logoIdW
Evenals andere jaren begroeten we een zomergast in het augustus-nummer. Maar wel één wiens denken en leven getuigt van voortdurende strijd – in persoonlijke, kerkelijke én culturele zin. Nu zei Heraclitus al dat strijd de vader is van alles. In het interview met dr. At Polhuis – die we op deze wijze als redactie waardig uitzwaaien – komt goed naar voren wat het betekent als predikant in de kerk en de politiek niet te capituleren in de botsing der meningen. Of het nu was in de strijd van Crooswijk met de Marokkanen tegen de politieke status quo in de jaren tachtig of in de strijd om
Syrische vluchtelingen in de Beverwaard – duidelijk wordt dat je soms geroepen wordt tot een lastige – onverschrokken – tussenpositie.

Ook in de andere bijdragen van dit nummer wordt duidelijk dat het zonder contestatie niet gaat. Rinse Reeling Brouwer begint een serie over de veelzijdige theoloog Rowan Williams, die als leider van de anglicaanse wereldgemeenschap conflicten over gender en ras en de gevolgen van dekolonisatie niet uit de weg kon gaan. Terwijl het Barthjaar alweer op z’n einde loopt, bespreekt Wessel ten Boom een van de boeken die ter gelegenheid van dit jubileum zijn geoogst. Het betreft een originele bijdrage van Frisch; maar ook één die de vraag doet opkomen hoeveel spel echte theologie verdraagt. Gerard den Hertog bespreekt de drie – beroemde maar nog nooit eerder in vertaling verschenen – brochures van Barth rondom het thema evangelie, gemeente en politiek en wijst erop dat waar in letterlijke zin het vertaalwerk nu klaar is – de vertolking vandaag ons nog wel wat hoofdbrekens kost. Commentator Coen Wessel waagt een poging in deze die het overwegen waard is.

Daarnaast is ook het familiale leven niet zonder strijd. De meditatie van Machteld de Mik en de zomerimpressie van Werner Pieterse uit Innsbruck getuigen ieder op een eigen manier van intergenerationele verbindingen en collisies. André van Dijk en het exegetische miniatuur bepalen ons bij waar het ook in de strijd altijd mee begint:het W/woord.

Mogen we u wellicht ten overvloede wijzen op de studiedag op 30 september aan de PTHU te Amsterdam die het einde van het Barthjaar 2018-2019 markeert? Als onderwerp zal het aanstootgevende in zijn theologie gethematiseerd worden: Barth en de religie(s).

Niels den Hertog en Peter Verbaan

In de Waagschaal, jaargang 48, nr. 8. 17 augustus 2019