Van de redactie

Op 4 september overleed op 91-jarige leeftijd de dichter Gerrit Kouwenaar. Was Luce-
bert de roerganger van de ‘Vijftigers’, Kouwenaar dichtte meer in stilte. Maar ontwikkelde gestaag een minstens zo kenmerkend en blijvend idioom rondom de vergankelijkheid van alle vlees. Ook in onze kolommen vindt een van zijn gedichten plaats.
Evert Jan de Wijer heeft het afgelopen jaar op steeds verrassende wijze Amsterdam gepeild. Hoewel nog lang niet uitgepeild, moet hij het hierbij laten omdat zijn aandacht elders meer wordt gevraagd. Helaas! Ook tijd blijkt een ver-gankelijk ding.

At Polhuis schreef in medias res over Gaza, en dan met name over het manifest dat hierover is verschenen. Links en Israël blijft, of wordt wellicht toenemend een lastig ding. Een oproep van Elie Wiesel tegen kinderoffers drukken wij hierbij af. Ons oud-redactielied Andre van Dijk las het boek van Enny de Bruijn over Revius en komt uit bij Isra-el-zondag. ‘Strijd’ blijkt voor Revius vanzelfsprekend te zijn voor wie op Israëls spoor is gezet. Ondergetekende ‘deed dit jaar Verdun’, of exacter gezegd: vooral de Argonne, even ten westen van Verdun. Een landschap dat door en door getekend is door strijd, met de vraag: waarvoor? Strijd, kortom, is een lastig ding. Maar ook zonde, toont Marijke van Selm in haar meditatie. Wij worden steeds terugverwezen naar onszelf.
De startzondag! Zijn we er klaar voor? Machteld de Mik is ongetwijfeld niet de enige predikant die er bij voorbaat al moe van is. Wat kan de gemeente van Christus zichzelf toch op het verkeerde been zetten! Hoe weldadig is dan de rust en ruimte die Kopmels vraagt voor Christus in een orthodox gewaad, al blijven er vragen. En hoe weldadig blijft ook het besef dat er voor ieder iets op het spel staat als wij het Avondmaal ontvangen, zo rijst op uit de nieuwe bij-drage van Van Selm over Van Koetsveld.
Nog een aantal boeken: Coen Constandse ziet het Woord van God als een driedimensionale installatie (Pieterse), Hetty Boersma stelt een vraag bij ‘normaal’ (Dehue), Willem Maarten Dekker pleit contra Hauerwas voor publieke theologie (Baan) en Jan Bruin zet zijn tanden in het fysicalisme volgens De Knijff. En dan stelt Polhuis een vraag tot slot aan wie van voetbal houdt.

Ik geef nog twee mededelingen. Op 27 september a.s. van 10–17 uur organiseert het Bijbels Museum in samenwerking met De Nieuwe Bijbelschool een Abrahamverhalendag. Met korte lezingen door o. a. Rochus Zuurmond, Rinse Reeling Brouwer en Ad van Nieuwpoort, en workshops door o.a. Karel Eykman, Nico ter Linden en Klaas Spronk. Locatie: Bijbels Museum, Herengracht 366-368, Amsterdam. Info: l.wijnstekers@amsterdammuseum.nl, tel. 020-5231711.
Op 16 oktober a.s. ’s middags vindt in Amsterdam de lang verwachte presentatie plaats van de taal van de ziel van Rosenstock-Huessy, met diverse lezingen. Noteert u alvast de datum, er volgt nog meer.

In de Waagschaal – starten maar

Wessel ten Boom