Van de redactie

logoIdW

Uit Hollandse Taferelen, een fotoboek van Hans Aarsman, herinner ik mij een foto van een smal polderweggetje met aan weerszijden een woud van verkeersborden. Een echt Hollands tafereel, dat ook in 2021 weer overal in ons land te zien zal zijn waar wegen lopen of wegen worden vermoed. Wil je tussen alle voorschriften en richtingwijzers wat beweegruimte houden, dan is het goed om af en toe een bord om te draaien of te vervangen door een ander. Dat doen we in de komende jaargang (de vijftigste van de ‘nieuwe’ reeks!) weer graag voor u. Om te beginnen in dit nummer, waarin de bekende kerkhistoricus Eginhard Meijering in een extra lang interview de weg terug naar de traditie wijst en eindigt met de suggestie dat de vitale impulsen voor kerk en theologie zijn te verwachten uit de Vrijgemaakte en Christelijk Gereformeerde kerken. Toeval of niet, het artikel dat volgt is geschreven door een jonge Apeldoornse doctor, Cees-Jan Smits. Hij plaatst Iwand en Jüngel in de ruimte tussen Luther en Barth. Victor Kal, een goede bekende van Waagschaallezers, verrichtte vorig jaar een rebelse daad door in een boek een waarschuwingsbord te plaatsen bij de filosofie van Spinoza. Rinse Reeling Brouwer prijst Kals durf maar vraagt zich met Gunning af of de persoon Spinoza niet ruimer is dan zijn stelsel. Werd in een vorig nummer Kinnegings evaluatie van de Verlichting besproken, in dit nummer roept Jaap van Slageren het genuanceerde oordeel over de Verlichting van Rudolf Boon in herinnering. De vorig jaar in ons blad begonnen discussie over de hand van God in het coronavirus wordt naar 2021 getild door Simon Dingemanse, die bezwaren heeft tegen de door Willem Maarten Dekker gebruikte metafoor van Gods twee handen. De vraag naar God en het kwaad komt ook ter sprake in twee boeken uit 2020 over Job. Hetty Boersma bespreekt ze en heeft een voorkeur voor het boek waarin Gods eis van gerechtigheid mee mag doen. Wessel ten Boom duwt hierna enkele verbodsborden omver die de racismediscussie moeten reguleren. Na lezing van dit nummer kun je je afvragen of er systeem zit in de wijze waarop de Waagschaal antwoordt op geldende gebods- en verbodscodes. Met een meditatie (van Peter Verbaan) die het protest tegen Gods lockdown bijvalt en een commentaar (van Willem Maarten Dekker) dat Gods privileges onderschrijft, kan ik alleen maar zeggen: wij houden het gesprek gaande en de Geest in de lucht.

Udo Doedens

In de Waagschaal, jaargang 50, nr. 1. 9 januari 2021