Van de redactie nr. 10

logoIdW

 

Op onze buitendag, 9 mei, hadden we dit keer een aantal abonnees uitgenodigd om mee te brainstormen over de toekomst van ons blad. Dank voor wie kwam! Ter inleiding hield Udo Doedens een voordracht met enkele aanbevelingen. Het leek ons een typisch waagschaal-verhaal, om de zaak serieus te nemen maar ons zelf te relativeren, dat het verdient geheel te worden afgedrukt. In zijn artikel citeert Doedens Miskottes uitspraak ‘Niets is geheimzinniger dan helderheid en onpeilbaar is juist het bepáálde.’ Wessel ten Boom las het nieuwe boek van Ger Groot, De geest uit de fles, dat een uiterst helder betoog is over de mens die Gods plaats ingenomen heeft. Maar juist daar begint voor hem de geheimzinnigheid.

Beeldenstorm! We zijn er dol op, of doen graag alsof. Willem Maarten Dekker schrijft in zijn meditatie over de kracht van negatief denken. Caspar Visser ’t Hooft toont hoe in Noord-Frankrijk de hagenpreek nog steeds wordt geëerd, en legt een link naar al die schone billboard-lijven. Berthe van Soest wreef haar ogen uit bij het beeld van Maria in het Catharijne-Convent als ‘brengster van geluk, rijkdom en overvloed’, en ziet hoe vrouwen verlangen naar identificatie. Coen Wessel gaat in op de huidige strijd in de VS over de standbeelden van generaals Lee en Jackson uit de burgeroorlog, die vooral symbool zijn van een leugen. Terwijl Machteld de Mik er op wijst hoe Maria vooropgaat in het verlangen om juist in haar ‘lage staat’ gezien te worden. Gaat niet elke beeldenstorm dáárover: dat een beeld niet kan zien, horen, spreken, en zich zo aan elke verantwoording onttrekt?

In dit nummer de start van een poging wel verantwoording af te leggen, en wel van de barthiaanse dogmatiek. Barth voor beginners! At Polhuis en ondergetekende schreven een inleiding over het hoe en waarom, Rinse Reeling Brouwer neemt de aftrap: Barths inzet van de dogmatiek om, laten we zeggen: achter al onze beelden het geheim van de levende God te doordenken voor kerk en wereld. Is er iets geheimzinnigers en helderders dan theo-logie? Jan Bruin ervoer zo Miskotte op de kansel, terwijl Coen Wessel in zijn commentaar het nieuwe kabinet onverwacht zijn zegen geeft. En dan zijn er ook twee mooie mededelingen op pag. 30.

Tot slot: in nummer 9 is niet vermeld dat ‘Versjes’ van Dick Boer bij Narratio wordt uitgegeven tegen de prijs van € 9, en op 23 oktober gaat de landelijke Kerk en Israëldag in Utrecht over, jawel, identiteit, met onder andere journaliste Ronit Palache.

 

Wessel ten Boom

In de Waagschaal – als beelden met je aan de haal gaan