Biografie Frits Kuiper

logoIdW

Frits Kuiper (1898-1974) was een Doopsgezind predikant die als zovelen werd geraakt door de grote gebeurtenissen van de 20e eeuw. Maar de kennismaking met het jodendom (Franz Rosenzweig, de staat Israël) , het socialisme (Koejemans, Lenin) en de dialectische theologie (Barth) leidde bij hem tot een geheel eigen, radicalere en vooral strijdbaardere stem, die ook zeer dikwijls klonk in In de Waagschaal. Vorig jaar is een biografische schets van Kuiper verschenen met zijn bibliografie, waaronder Israël en de goyim, Dorst naar recht en het postume Christen en socialist. Hoogtepunt vormt de complete correspondentie met Miskotte. Zij doet verslag van een vriendschap tussen twee zielen die zich verwant weten maar het toch zelden met elkaar eens zijn. Ken uw voorgangers! (WtB)

Karel de Haan: De terugkeer van de kudde. Biografie van ds. Frits Kuiper, Skandalon 2014, € 20.