Website Karlbarth.nl vernieuwd!

logoIdW

WEBSITE KARLBARTH.NL VERNIEUWD!

In februari is de volledig vernieuwde website www.karlbarth.nl gepubliceerd. De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen, maar ook de inhoud is aangevuld en beter toegankelijk gemaakt.

De website is vanaf 2004 in de lucht. De bedoeling van de website is om al het in het Nederlands vertaalde werk van Karl Barth toegankelijk te maken. Op dit moment gaat om meer dan 40 titels. Recent zijn aan de collectie een vertaling van KD par. 31.3, een vertaling van Theologische Existenz heute (Bezinning) en de vertaling van Dogmatik im Grundriss (Hoofdsom van de heilige leer) toegevoegd. De vertaling van par. 31 is van de hand van Eginhard Meijering.

Op de site staan meer dan 100 artikelen over Barth. Het eerste dateert van 1943, geschreven door J. Koopmans. Het laatste artikel is in 2011 geschreven.

Dat de site gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de vrijwel constante stroom bezoekers. De oude site werd vanaf 2004 tot eind januari van dit jaar meer dan 1.500.000 keer aangeklikt. Het voordeel van de nieuwe site is, dat nu ook nagegaan kan worden welke artikelen het meest door bezoekers gewaardeerd worden.

In de Waagschaal

Op de oude site waren ook de artikelen uit In de Waagschaal opgenomen. Dat is nu (nog) niet het geval. Er wordt aan gewerkt om dat weer mogelijk te maken. De redactie neemt daar een dezer dagen een definitief besluit over. Daarna kan het (tijdrovende) werk beginnen om de artikelen te plaatsen.

Donaties

De oude website werd geheel door vrijwilligers onderhouden en bijgehouden. Dat is, gelet op de technische ontwikkeling niet meer mogelijk. Met het oog op de continuïteit is het ondertussen een vereiste, dat deskundigen de website softwarematig onderhouden. Het bijwerken van de website blijft vrijwilligerswerk. Daardoor kunnen de kosten beperkt blijven. Wel zou het prettig zijn als de stichting, die de website bezit, door donateurs ondersteund wordt. Het publiceren van de nieuwe website is een goede gelegenheid u te vragen de stichting te ondersteunen. Door uw giften kunt u uw waardering uitdrukken, dat op deze manier de theologie van Barth verspreid wordt.

Artikelen

Er is nog een andere manier waarop u de website kunt steunen. Er staan al veel artikelen op de site, maar er is veel meer verschenen. Als u zelf artikelen geschreven hebt of artikelen in bezit hebt over de theologie van Barth, zouden wij die graag (digitaal) ontvangen. Dat geldt ook voor vertalingen die van Barths publicaties gemaakt zijn. Uiteraard wordt het ook op prijs gesteld als u zelf wilt mee helpen Nederlandse publicaties van Barth te digitaliseren.

U bent van harte uitgenodigd rond te kijken op www.karlbarth.nl. Neem er de tijd voor, want er is veel te vinden. Uw reactie kunt u via de site laten weten.

At Polhuis

stichting karlbarth.nl, girorekening 46 74 355 ten name van Stichting Karl Barth.nl te Delft.