Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Gerrit de Kruijf besluit in dit nummer zijn serie van drie portretten van staatslieden in hun verhouding van ‘geloof’ en ‘politiek’. Na Helmut Schmidt en Woodrow Wilson geeft nu Barack Obama iets van zijn geestelijke bronnen prijs. Rochus Zuurmond staat in zijn bespreking van het Onze Vader op de drempel van de derde naar de vierde bede. Wat is het gebed des Heren eigenlijk anders dan één groot programma van de rechte verhouding van geloof en politiek, waar de hemel de aarde in voorgaat? Spijkerboer reflecteert de meeste dagen van zijn leven op Karl Barth en wat hij zoal teweeg heeft gebracht. Bijvoorbeeld het verwijt van alverzoening. Hoe terecht is dat?

Traditiegetrouw is ons zomernummer een boekennummer. Wij lopen geheel in de pas door aandacht te besteden aan de biografie. We hadden zelfs stof te over, zodat u voor nr. 11 nog bijdragen kunt verwachten over de dichteressen Vasalis en Truus Gerhardt en de theoloog Mönnich. Maar nu slaan we de eerste slag. Evert Jan de Wijer staat stil bij K.H. Miskotte en het vreemde feit dat er over hem nog steeds geen biografie is verschenen! De Wijer lijkt op een paard dat trappelend in de startblokken staat, maar iets is er blijkbaar dat hem tegenhoudt. Wie zal het startsein geven? Coen Constandse duikt in het chaotisch rijke leven van Sophie van Leer, die in veel culturele kringen verkeerde om te eindigen als een bekeerde Francisca. Haar biografie – van Salemink en Poorthuis – is al van ouder datum maar volop de moeite waard. Bewogen is ook het leven van de van oorsprong Duitse August Henkels, die in Groningen theologie gaat studeren en vriendschap sluit met de schilder Werkman en, van tijdelijker aard, met de schrijver Vestdijk. Machteld de Mik las het boek van Hamoen. We besteedden al aandacht aan het verschijnen van de biografie van Ter Schegget door De Jongh (IdW 40/1). Nu wordt hij ook besproken, en wel door Taco Noorman die behoorde tot de groep van theologen destijds voor wie er ook wat gebeurde in de theologie. Zijn bij Ter Schegget theologie en biografie trouwens wel te scheiden? De criminoloog W.H. Nagel is vooral bekend geworden als de schrijver J.B. Charles. In dit nummer extra aandacht voor deze onverzettelijke natuur van gereformeerde signatuur, omdat niet alleen Udo Doedens, aan de hand van de biografie van Schuyt, ingaat op Nagel als een exempel van engagement, maar we ook twee gedichten van Charles afdrukken, uit de bundel De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982 (Bezige Bij, 1987). Ciska Stark voert ons overigens in medias res met haar meditatie over baren en sterven, terwijl Willem Maarten Dekker sterk betwijfelt of er zoiets bestaat als christelijke literatuur. Het leven, lieve lezer, is kortom sterker dan de leer. En dat geldt zeker ook voor de bijdragen van Alex van Ligten en At Polhuis!

In de Waagschaal – zit er leven in de theologie? Wessel ten Boom

NB! In verband met de vakantie van de secretaris dient alle kopij voor nr. 12 vóór 10 augustus verstuurd te worden naar Coen Wessel, c.wessel@chello.nl