Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Van Rochus Zuurmond verscheen bij uitgeverij Skandalon Niet te geloven – Apostolische geloofsbelijdenis en Bijbel. Zijn serie over het Apostolicum uit ons blad is daarmee nog eens handig in boekvorm beschikbaar.

Op 7 oktober jl. overleed Willem Vogel. Hoewel ik zijn naam niet direct met In de Waagschaal associeer, zij zijn naam hier toch in dankbaarheid genoemd. De melodieën van de gezangen 27, 252 en 301 van ons Liedboek zijn ons inmiddels zeer vertrouwd.

In dit nummer nog eens aandacht voor ons Bijbelleesfestival. Machteld de Mik blikt terug en de hebraïcus Fokkelman was zo goed nog eens een aantal wezenlijke punten rondom ‘goed bijbellezen’ op een rijtje te zetten. U hoeft zich niet te verbazen als deze dag in enige vorm een vervolg zal krijgen.

Venemans sluit zijn serie af over Barth en de christen-boeddhist Takizawa, terwijl Doevendans zijn laatste bijdrage schrijft over architectuur en contingentie. Plaatjes zeggen soms meer dan woorden, en dat geldt zeker voor het plaatje over de moderne stadswijk dat u hierbij geleverd vindt. De serie van Kopmels over humaniteit wordt even onderbroken en in het volgende nummer voortgezet.

De grootste aandacht gaat dit keer uit naar de kerk. De protestantse dogmatiek doet vanouds wat mager over de kerk. Zij lijkt eerder een plaats voor zondaren of schuilende hoofden dan een volwaardig lichaam, eerder een helaas (!) noodzakelijk instrument van Gods heil dan een anticipatie op dit heil zelf. Is hier revisie geboden, en meer aansluiting bij Rome of de vroege kerk? Pim Dekker reageert op de hartekreet van Polhuis over Barth en Den Uyl en eindigt niet voor niets bij de ruimte van de kerk die alle theologie te boven gaat. (Zijn er ook niet eens anderen die trouwens op deze thematiek willen ingaan?) Coen Constandse brengt de Doopsgezinde Hauerwas voor het voetlicht die de kerk definieert als een ethische gemeenschap die op geen enkele wijze vrijblijvend is. Udo Doedens las met de nodige vragen Wij zijn ook katholiek waarin door protestantse theologen de katholiciteit van de kerk belicht wordt. Petruschka Schaafsma, verbonden aan de faculteit in Leiden, las een bundel van opstellen over de kerk waarin juist niet te zwaar aan de kerk getild wordt. Terwijl ondergetekende tot slot het pamflet van A. van de Beek Is God terug? nader beschouwt en herinnert aan Tertullianus. Een systematische benadering bieden wij hier niet, maar iets van de moeite van het gewicht van de kerk wordt hier wel duidelijk. De boekbespreking van Jurrien Mol, predikant te Nijega, van het postuum uitgegeven boek van Cees van Duin Bijbels ongeloof, sluit bij dit thema overigens goed aan. En als wij zien hoe De Mik mediteert over Jezus als gastheer en Polhuis over de pensioenen, zien wij dan de spanninsboog van de kerk niet nog het best?

Tot slot vindt u informatie over een Roemeniëreis over Miskotte en wijs ik graag nog eens op de bijeenkomst in de Rode Hoed op 31 oktober a.s. om 14.30 uur als de biografie van Ter Schegget Vloeken en bidden om een nieuwe aarde gepresenteerd wordt. Voor opgave bellen naar 020-6256940.

In de Waagschaal – vraag naar God zelf. Wessel ten Boom