Van de redactie

 

 logoIdW

 

Welkom in de vernieuwde waagschaal. De redactie stelt niet zonder enige trots en overuren een nieuwe uitgave van ons blad voor, en hoopt dat de lezer er even snel content mee is als wij. Tegelijk maken wij melding van twee nieuwe redacteuren: Henk-Jan Prosman en Axel Rooze, resp. predikant in Nieuwkoop en in Tilburg, waarschijnlijk geen onbekenden voor de meeste lezers. Afscheid namen we op de laatste vergadering van Henk Ruis als getrouwe administrateur en penningmeester, maar hebben zijn opvolger gevonden in dhr. Jan Levijn uit Rotterdam, die bereid bleek als ‘pensionaris’ zijn financiële vakkennis ten dienste te stellen. Dit verheugt ons alles zeer, en een dubbel welkom dus.

De dominee als pionier! Voordat er een gesprek losbrandde over het ambt bestond al het plan voor een serie over de zogenaamde ‘pioniersplekken’ in onze kerken. In dit nummer leiden Coen Wessel en Machteld de Mik de serie in. Volgen de twee eerste berichten uit het veld: Machteld de Mik ziet de klassieke dorpsdominee gaan pionieren en Taco Koster doet verslag van zijn voetstappen in de Haarlemmermeer. Dan het ambt. Arjan Plaisier, die als scriba van de PKN met zijn ‘zeven brieven’ zelf de aanzet vormde, reageert op de twee uitgangsstukken van Dekker/Ten Boom en Doedens/Constandse. Jaap van Slageren gaat met name in op de laatste twee. Hoe precair het ambt ligt, wordt duidelijk uit de affaire Van der Kaaij. Het bracht ondergetekende tot een paar gedachten over het neerleggen van het ambt.

Kees Bloed grijpt de serie van Polhuis over Barth en het pacifisme aan om te vragen naar de christelijke wortels van het Westen. Heeft de theologie de kerk niet allang losgezongen van haar oorspronkelijke bestaanswijze? At Polhuis geeft in zijn nieuwe bijdrage met Barth een indirect antwoord wanneer hij schrijft over de rechte staat. Wat vormen de ringbroeders of leden van de werkgemeenschap ondertussen niet een markant en waardevol gezelschap, stelt Marijke van Selm in haar nieuwe Van Koetsveld. En dat geldt ook de Franse synode, zo Caspar Visser ’t Hooft. Verder deze keer: Wouter Klouwen over de innige band tussen het Hoofd en de leden, André van Dijk over de ware leraar, Jan Bruin over het wonder van het lied na de preek, Coen Wessel over de opmars van de apocalyps en het archief van Ter Schegget.

Op 24 februari jl. overleed op 85-jarige leeftijd Hans Roald Blankesteijn. Hij was theoloog én lange tijd werkzaam bij Radio 1, en schreef vele bijdragen voor ons blad over uiteenlopende onderwerpen. We gedenken hem in dankbaarheid.

In de waagschaal – ook onder de pionieren?                                              Wessel ten Boom